Home » Posts tagged "kontroling"

Kontroling v praksi je lahko povsem enostaven, lahko pa tudi zelo zapleten

 

Vodstvo podjetja se mora na podlagi različnih spremenljivk, kot so npr. velikost podjetja, okolja na katerem deluje, tehnologije, ki jo uporablja, ciljev, vizij in potreb zaposlenih, odločiti ali bo samo izvajalo notranji kontroling ali bo za to najelo zunanjega izvajalca.

Vsekakor je bolje najeti zunanjega izvajalca, ki je povsem neodvisen od vašega podjetja, saj bo ta kontroling v praksi veliko bolje in bolj kvalitetno izpeljal, kot pa notranja služba. Če pa se že odločite, da bo kontroling v praksi izvajala notranja služba, pa je dobro, da je sedež tega oddelka dislociran od preostalih oddelkov vašega podjetja, saj je to tako rekoč »notranja policija« in svoje službe ne bo dovolj kvalitetno opravljala, če bo v neprestanem fizičnem stiku z ostalimi zaposlenimi. Dejstvo je, da kontroling potrebuje vsako podjetje, saj brez kontrole dela ne more biti napredka in rasti podjetja, kar pa je zagotovo želja vsakega lastnika. Najpomembnejše je, da se kontroling uvaja sistematično, postopoma, dobro vodeno in nadzirano.

V praksi mora biti kontroling dobro povezan s preostalimi oddelki oz. funkcijami zaposlenih v podjetju, kot so npr. poslovni oddelek, prodajni oddelek, kadrovski oddelek, proizvodni oddelek, nabavni oddelek in finančni oz. računovodski oddelek. V kolikor je kontroling dobro povezan z vsemi naštetimi oddelki, bo v praksi zagotovo potekalo vse tako kot je potrebno za kvalitetno in dobro delovanje podjetja. Funkcija oddelka, ki izvaja kontrolo ni kritiziranje ostalih oddelkov, temveč zgolj nadzor in opominjanje na morebitne napake v poslovanju, s čimer bo vsak oddelek deloval bolje.

Pomembnejše naloge kontrolorja

 

Kontroling je pomembni proces v podjetju. Kontroling je znanstvena disciplina, ki spada pod oddelek računovodstva. Računovodstvo pa vemo, da je temeljno področje, če želi podjetje uspešno poslovati.

Vendar moramo povedati, da kontroling ne smemo enačiti s računovodstvom, kajti kontroling izvaja posebno izobraženi zaposleni, ki ga imenujemo kontrolor oziroma mu v podjetju kar največkrat imenujejo navigator, saj usmerja in spremlja doseganje zastavljenih ciljev. Ponudnike za kontroling pa lahko najdete tudi na spletu in sicer na splentem naslovu http://www.moje-racunovodstvo.si/kontroling.
Kontrolor ima izredno težko delo saj mora:
•    oblikovati in skrbeti za sistem kontrolinga;
•    celostno koordinirati delne cilje in organizirati za celotno podjetje v prihodnost usmerjeno poročanje;
•    moderirati procese določanja ciljev, upravljanja in načrtovanja tako, da lahko vsak zaposleni deluje ciljno usmerjeno.