Home » Posts tagged "Nepremičnine"

Naložbe v nepremičnine

Stanovanje
 

Nepremičnine so za investitorje zelo dobra naložba, saj nudijo dobičkonosno denarno naložbo, visoko varnost ter naraščanje vrednosti. Naložbe v  nepremičnine investitorjem prinašajo tako prednosti, kot tudi slabosti. Različnih spodbud in motivov za investiranje vanje je toliko, kolikor je investitorjev, ki vanje vlagajo svoj denar.

Prednosti investicij in donosov v nepremičnine so: lastniški ponos (veliko investitorjev občuti nepremičnino kot merilo pomembnosti in uspeha), oseben nadzor (nepremičnina omogoča investitorju direkten nadzor nad sredstvom), osebna uporaba in posest (večina investitorjev uporablja nepremičnino v osebne namene), gradnja premoženja, visok operativni donos, močan finančni vzvod (finančni vzvod se pojavi v primeru, ko investitor pri financiranju investicij uporabi poleg lastniškega kapitala tudi dolžniške vire financiranja), povečanje vrednosti in zaščita proti inflaciji.

Slabosti in tveganja investicij so: slaba likvidnost (nepremičnino je težko hitro spraviti v denar), breme za upravljalca, zmanjšanje vrednosti (vrednost nepremičnine se lahko zmanjša zaradi psihične, funkcionalne ali lokalne depreciacije), vladna kontrola (kontrole najemnin, tujih investicij, varstva okolja, monetarna in fiskalna politika), pravna zapletenost, pomankanje informacij in znanja.

V kriznem času so naložbe v nepremičnine relativno varna zadeva, saj nepremičnine nikoli ne morejo popolnoma izgubiti vrednosti. V teku let se praviloma njihova vrednosti viša. Z investicijo v nepremičnine profitirate pri rednih najemninah in tudi pri davčnih prednostih.
Eden izmed odločilnih kriterijev za uspeh nepremičninske investicije je možnost dajanja v najem. Navadno naj bi prišlo v poštev naložbeno stanovanje predvsem za večjo ciljno skupin. V tem primeru so najbolj primerna dvosobna stanovanja. Strokovnjaki menijo, da se gibljejo cene najemnin med 500 in 800 evri bruto (dodatni prometni davek in obratovalni stroški) na mesec, so idealne za hitro in stalno oddajanje v najem. Kot lastnik naložbenega stanovanja lahko tudi profitirate, če stanovanje ustrezno oskrbujete in vzdržujete lahko tudi povišate vrednost nepremičnine, to pomeni da pri prodaji dobite več denarja kot ste ga dali za nakup.

Nakup nepremičnine

 

Preden se odločimo za nakup nepremičnine, je dobro se predhodno temeljito pozanimati, ali je le-ta prosta vseh bremen. Namreč, kaj hitro se lahko pojavi kdo, ki se lahko razglasi za lastnika nepremičnine ali pa je le-ta obremenjena s hipoteko; ko prodajalcu plačamo kupnino, moramo imeti prosto pot do vpisa lastništva v zemljiško knjigo.

Vpis nepremičnine v lastniško knjigo je torej pomemben element nakupa oziroma prodaje nepremičnine, pa ne samo za nove lastnike hiš in drugih objektov, temveč tudi za t. i. etažne lastnike, lastnike stanovanj v bloku. Ta podatek se v zemljiško knjigo vpiše ne glede na to, da je že v knjigo vpisan celoten objekt. Predlog za etažni vpis mora dati lastnik sam.

Strokovnjaki za nepremičnine torej svetujejo, da se pred podpisom pogodbe dodobra pozanimamo o vseh potrebnih lastniških ali hipotečnih pravicah ter si še na dan podpisa pogodbe o lastništvu priskrbimo ažurni izpisek iz zemljiške knjige.

Nepremičnine na primorskem in domačini

 

Domačini, ki imajo v lasti nepremičnine primorska in tam tudi živijo preko celega leta in tako niso le dopustniki, se velikokrat potiho pritožujejo, da je poleti tam neznosna gneča, ki jo ustvarijo turisti. Tudi veliko dobrin se takrat podraži.

Zato lahko rečemo, da nepremičnine primorska za ljudi, ki imajo tam stalno prebivališče in se ne ukvarjajo s turizmom, predstavljajo nekakšen problem. Domačini, ki imajo v lastni nepremičnine primorska, so tako med poletnimi vikendi večinoma doma in le redko bomo na plaži ali v trgovinah opazili, da se med vikendom na omenjenih mestih pojavljajo domačini. Med vikendom bomo lahko opazili tako le manjše otroke, starejše pa le redko.

Sorodna vsebina: Nepremičnine v mestu.

Nepremičnine v mestu

 

Nepremičnine obala so dandanes mnogo bolj drage kot nekoč. Včasih so bile nepremičnine obala predvsem kmetije, ki so prihajale iz generacije v generacijo. Včasih so tako rekoč naši predniki  iz lastnim delom ustvarili svoje premoženje. Dandanes je pa vse drugače. Vse manj je ljudi, ki bi ostajali na kmetijah. Ljudje so po službah in si zgradijo, kupijo ali najamejo svojo nepremičnino.

Preberite si še kaj storiti pred nakupom nepremičnine.

Dandanes je na žalost tako, da se nepremičnine obala dražje od nepremičnin na podeželju.  Kljub temu da je nepremičnina v mestu v betonu, nimajo toliko zelenja, manjši bivalni prostori  in podobno. Vendar je temu tako, ker so službe, trgovine, zdravnik in tako dalje bližje kot so te stvari na podeželju. Bolj si nekdo želi nepremičnino v bližini mesta, dražja bo nepremičnina.

DGNB-certificiranje in vrednost nepremičnin

 

Pojem sonaravnosti izvira iz 18. stoletja, ko je to v gozdarstvu pomenilo, da gozdu ne sme biti odvzeto več lesa, kot ga zraste. Že takrat se je namreč začelo močno povečevati ekonomsko izkoriščanje gozdnih površin. V zadnjem času pa je tudi v gradbeništvu sonaravnost močno prisotna tema in pomeni graditi ekološko, ekonomsko in družbeno odgovorno. Trem ključnim stebrom sonaravnosti dodaja DGNB-certificiranje še tehnično in procesno kakovost ter kakovost lokacije. Vsi omenjeni kriteriji so ključni, ko se govori o kakovosti zgradb danes, še bolj pa v prihodnosti, kar se bo neposredno odražalo tudi na ohranjanju vrednosti nepremičnin.

Višanje cen energentov in omejenost zalog neobnovljivih virov energije so v bližnji preteklosti bistveno vplivali tudi na cene nepremičnin tako z vidika izvedbe kot tudi obratovanja, vzdrževanja, upravljanja in najema. Razvoj tehnologij, gradbenih materialov in znanja, ki omogoča predvsem energetsko učinkovito obratovanje, je v zadnjih letih pripomogel k temu, da porabijo novi objekti bistveno manj energije kot primerljivi starejši objekti, velikokrat pa del potrebne energije prihaja že tudi iz obnovljivih virov, ko so sonce, veter, zemlja in podobno.

Vas zanimajo zemljiško knjižni podatki nepremičnin? 

Zadetek.org

 

Dobrodošli na spletni strani Zadetek.org. Tukaj boste našli veliko zanimivih informacij in novic na temo vreme, nepremičnine, vreme in avto. Za vse tiste, ki jih zanimajo nepremičnine, bomo pisali o različnih nepremičninah, ljubitelji avtomobilizma bodo lahko brali sveže avto novice, vedno boste lahko preverili, kakšno bo vreme in prebrali svoj dnevni ali tedenski ter mesečni horoskop.