Tag Archives: otroške igre

Otroške igre in igranje doma

Naši otroci se  preko  otroške igre spoznava naš svet, svet odraslih. Z otroškimi igrami se otroci naučijo obvladovati in nadzirati svoje življenje. To je pa zelo pomembno za njihovo kasnejše življenje, ko bodo odrasli. Otroci  med otroško igro spontano ustvarjajo razne situacije in uporabljajo več veščin skupaj, ki jim bodo prišle prav, ko odrastejo.

Zato je pomembno, da imajo otroci do petega leta starosti na vsakodnevnem urniku otroške igre. In ne to samo v vrtcu, temveč tudi doma, ko se večinoma ne morajo igrati s svojimi vrstniki kot se v vrtcu. Otroci naj imajo doma čim več otroških iger. Vendar naj imajo takšne otroške igre, ki se jih ne naveličajo po dveh ali treh dneh, ampak naj bodo to otroške igre, ki so poučne.

Predšolski otroci in igre

Predšolskemu otroku je treba pustiti, da se igra, kolikor dolgo želi. Ne silimo ga, da igro čimprej zaključi. Igre so faza celotnega, popolnega otrokovega razvoja, ki se staplja in prepleta z vsako otrokovo aktivnostjo. Igre zdravega otroka je podobna zadovoljenemu in veselemu raziskovanju. Funkcije vsega želi preizkusiti v vseh možnostih. Otroka vodi neka notranja sila, ki ga žene do skrajne meje preizkušanja funkcije do trenutka, ko se vklopi v neko višjo obliko aktivnosti.

Pri skupnih igrah in dejavnostih otrok in odraslih ni najpomembnejši cilj, temveč vzdušje, klima, v kateri potekajo igre. Odrasli morajo slediti otrokovam igram in prepoznati vsebine igre. Le na ta način bo odrasli začutil otrokovo počutje in notranje doživljanje, prepoznaval stiske, zadrege in neustrezne vedenjske vzorce.

Igre za otroke

Otroci resda so dandanes zelo zaposleni s šolskimi dejavnostmi ter izvenšolskimi interesi, vendar to še ne sme biti razlog za pomanjkanje časa za igro. Izkušnje so pokazale, da so v kasnejšem življenju odpornejši in osebno uravnovešeni tisti, ki so se ustrezno razživeli v igri. V načelu naj se otroci čim več igrajo sami. Nikar se preveč ne vtikajmo v otrokovo igro, ker bodo sicer otroci premalo iznajdljivi in samostojni, to pa bi bila velika škoda za njihov osebnostni razvoj. Vsekakor so dobre igrače in igre tiste, ki v otroku budijo domišljijo, ob tem pa mu omogočajo uresničevanje svojih zamisli. Igre za otroke postopoma postajajo vse bolj sistematične in ustvarjalne ter postajajo vse bolj podobne delu.

Izbor didaktičnih iger je zato še kako pomemben. Otroške igre so tudi »filter« za sproščanje otrokovih napetosti. Otrok se skozi igre nauči dejavno premagovati psihične, čustvene in fizične ovire, kar je dobra popotnica tudi za v odraslo dobo, da se bo aktivno loteval vseh preizkušenj, ki mu bodo prišle na pot.