Tag Archives: stare igre

Predšolski otroci in igre

Predšolskemu otroku je treba pustiti, da se igra, kolikor dolgo želi. Ne silimo ga, da igro čimprej zaključi. Igre so faza celotnega, popolnega otrokovega razvoja, ki se staplja in prepleta z vsako otrokovo aktivnostjo. Igre zdravega otroka je podobna zadovoljenemu in veselemu raziskovanju. Funkcije vsega želi preizkusiti v vseh možnostih. Otroka vodi neka notranja sila, ki ga žene do skrajne meje preizkušanja funkcije do trenutka, ko se vklopi v neko višjo obliko aktivnosti.

Pri skupnih igrah in dejavnostih otrok in odraslih ni najpomembnejši cilj, temveč vzdušje, klima, v kateri potekajo igre. Odrasli morajo slediti otrokovam igram in prepoznati vsebine igre. Le na ta način bo odrasli začutil otrokovo počutje in notranje doživljanje, prepoznaval stiske, zadrege in neustrezne vedenjske vzorce.