Home » Storitve in gradbeništvo » Dopolnilno zavarovanje izvajajo komercialne zavarovalnice

Dopolnilno zavarovanje izvajajo komercialne zavarovalnice

 

Dopolnilno zavarovanje izvajajo komercialne zavarovalnice.

V Sloveniji dopolnilno zavarovanje izvaja več komercialnih zavarovalnic, kar poskrbi za konkurenčen zavarovalniški trg. Zavarovanec se med njimi odloča na podlagi svojih izkušenj, priporočil, referenc, pravice in dolžnosti vsakega zavarovanca ter zavarovalnice posebej pa opisujejo splošni pogoji. Izkušnje potencialnega zavarovanca so lahko pridobljene z zavarovalnico, ki ponuja dopolnilno zavarovanje ali drugimi zavarovalnicami. Priporočila so informacije poljubno izbranih zaupanja vrednih oseb, ki imajo z določeno zavarovalnico ali dopolnilnim zavarovanjem izkušnje. Lahko jih imenujemo tudi referenca, še boljša referenca pa so strokovne primerjave ponudb. Vsako dopolnilno zavarovanje je sklenjeno z podpisom pogodbe med zavarovancem in zavarovalnico ali njenim predstavnikom. Pogodba je sestavljena iz dokazila o zavarovanju ter zavarovalnih pogojev. Sklenjeno dopolnilno zavarovanje nudi kritje za doplačila zdravstvenih storitev, katere obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije ter jih mora sicer zavarovanec kriti iz lastnega žepa. Pri odločitvi za dopolnilno zavarovanje je potrebno dobro proučiti splošne pogoje. Med drugim splošni pogoj opisujejo tudi, kaj dopolnilno zavarovanje ne krije. To so lahko samoplačniške storitve, zavarovalnica tudi lahko nima obveznosti do zavarovanca, ko ta uveljavlja pravice, katere so v nasprotju z predpisi in zahtevami veljavnega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Poleg tega je dobro biti natančno seznanjen z nekaterimi splošno znanimi pravicami in dolžnosti, kot tudi nekaterimi splošno manj znanimi. Vsakemu je znano, da mora redno plačevati premijo. Redno plačevanje premije za dopolnilno zavarovanje je lahko letno ali mesečno. Manj znano pa je, da lahko polica miruje. To pravico lahko zavarovanec izkoristi, ko zaradi različnih situacij, kot so sprememba statusa študenta, odhod v tujino ter razne druge situacije. V tem primeru lahko zavarovanec pošlje zavarovalnici pisno zahtevo s priloženimi dokazili. Z njimi dokazuje, zakaj je do mirovanja upravičen. Mirovanje traja od prvega dne naslednjega meseca do izteka odobrenega časa mirovanja.

Dopolnilno zavarovanje je sklenjeno, ko zavarovanec podpiše predloženo zavarovalno pogodbo.