Home » Razna oglaševanja » Igre za otroke

Igre za otroke

 

Otroci resda so dandanes zelo zaposleni s šolskimi dejavnostmi ter izvenšolskimi interesi, vendar to še ne sme biti razlog za pomanjkanje časa za igro. Izkušnje so pokazale, da so v kasnejšem življenju odpornejši in osebno uravnovešeni tisti, ki so se ustrezno razživeli v igri. V načelu naj se otroci čim več igrajo sami. Nikar se preveč ne vtikajmo v otrokovo igro, ker bodo sicer otroci premalo iznajdljivi in samostojni, to pa bi bila velika škoda za njihov osebnostni razvoj. Vsekakor so dobre igrače in igre tiste, ki v otroku budijo domišljijo, ob tem pa mu omogočajo uresničevanje svojih zamisli. Igre za otroke postopoma postajajo vse bolj sistematične in ustvarjalne ter postajajo vse bolj podobne delu.

Izbor didaktičnih iger je zato še kako pomemben. Otroške igre so tudi »filter« za sproščanje otrokovih napetosti. Otrok se skozi igre nauči dejavno premagovati psihične, čustvene in fizične ovire, kar je dobra popotnica tudi za v odraslo dobo, da se bo aktivno loteval vseh preizkušenj, ki mu bodo prišle na pot.