Home » Dom in varnost » Kaj je cilj požarne varnosti

Kaj je cilj požarne varnosti

 

Požarna varnost pri podjetju Projekt varnost z vsemi zakoni, pravilniki in podzakonskimi akti ima glavni cilj preprečiti  nastanek požara in eksplozij. S tem požarna varnost varuje ljudi, njihovo premoženje, živali, pa tudi okolje nenazadnje, kateremu bomo morali v prihodnosti posvetiti izredno veliko pozornosti, če se želimo, da bodo prihodnji rodovi imeli kolikor toliko normalen in zdrav zrak. Vendar pa se ciljev ne da uresničevati brez ustreznega izobraževanja, obveščanja, učinkovitega gašenja, evakuacijskih poti, po katerih umaknemo ljudi in živali na varno. Cilj, ki ga požarna varnost torej zasleduje ni gašenje požarov, temveč preprečevanje nastanka le tega, saj je to tisto, kar v končni fazi predstavlja najmanj stroškov in škode. Ko enkrat do požara pride, vsi vemo, kako pozno je to in koliko časa in finančnih sredstev potrebujemo, da vse vrnemo v prvotno stanje. Vsi se namreč zavedamprojekt varnosto, da so žrtve in stroški najmanjši, če nekaj preprečimo, kar velja tudi za požar, prav zato pa obstaja tako zahtevna požarna varnost, ki pa mora biti, to moramo poudariti, tudi pravilno pripravljena in zasnova, sicer ima zelo majhen učinek. V Sloveniji tudi obstaja znan pregovor: gasiti je prepozno. Veliko ljudi sploh ne ve kdo je na primer  odgovorna oseba, ki vam pripravi požarni red in opravi pregled za požarno varnost, vendar če se vam s tem ni treba ukvarjati, potem ni tako pomembno kot je pomembno zavedanje, da mora biti požarna varnost urejena povsod tako, kot predvideva zakonodaja in kot določijo in uredijo ljudje s pravim in strokovnim znanjem. Kaj več o tem, da bi vam to pripravil projekt varnost, pa si lahko preberete tu: zadetek.org/izkusnje-v-projekt-varnost/