Home » Razna oglaševanja » Kaj je lektoriranje

Kaj je lektoriranje

 

Lektoriranje – http://prevajanje.spletni-slovar.com/lektoriranje je proces pri katerem je pomembno ne le, da se besedilo pregleda pravopisno in slovnično, temveč da besedilo tudi obdelamo in ga umestimo v kontekst ter skrbimo za estetiko izražanja. Lektoriranje ni le površinsko prebrano besedilo in iskanje ločil. Pri lektoriranju je treba besedilo kdaj razširiti, kdaj zgostiti da doseže zahtevan obseg, ali pa včasih oklestiti, skrajšati. Vendar lektorirano besedilo ne sme izgubiti rdeče niti.

Kaj lekturiranje obsega in zahteva:
•    korekturo jezikovnih, pravorečnih in pravopisnih napak ter
•    temeljito analizo besedila.

Lektoriranje je potrebno, da lektor v besedilu odpravi pravopisne in slovnične napake. Uspešen lektor opravi lektoriranje natančno, hitro in s korektnim odnosom do stranke. Se pa je potrebno zavedati, da to delo ni preprosto. Zaradi tega razloga se za lektoriranje tudi ne odloči ravno vsak. Je pa še vedno veliko različnih lektorjev, ki jih najlažje najdemo kar prek spleta. Ker je lektorjev vseeno veliko, pa to pomeni tudi veliko konkurenco med podjetji, ki se z lektoriranjem ukvarjajo. Tako so vsa podjetja svoje cene primorana prilagoditi glede na trg in cene drugih podjetij, ki opravljajo isto delo. Drugače lahko pride do tega, da ostanejo povsem brez dela, če imajo cene bistveno višje. Tisto podjetje, ki nudi zelo kvalitetno lektoriranje pa lahko seveda nudi tudi nekoliko višje cene, vendar mora v tem primeru velikost teh cen tudi opravičit. Torej mora izpostaviti svoje prednosti, zakaj ima višjo ceno od katerega drugega podjetja, ki se ravno tako ukvarja z lektoriranjem.