Home » Razna oglaševanja » Najemno razmerje

Najemno razmerje

 

Stanovanjske nepremičnine Maribor imajo veliko vlogo namenjeno študentom, ki v Mariboru študirajo in so od domačega kraja preveč oddaljeni, da bi se vsak dan vozili na fakulteto in nazaj domov. Študentje se v zelo veliki meri srečujejo in imajo različne izkušnje z najemanjem stanovanj. Zato je zanje pomembno, da poznajo nekatere zakonitosti, zanke, pravice in dolžnosti, ki so določene z zakonom oziroma, ki jih je možno urediti z najemno pogodbo.

Ne samo nepremičnine Maribor, tudi ostale nepremičnine ureja Stanovanjski zakon (SZ). Z zakonom so urejene vrste in pogoji za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoji za načrtovanje stanovanj, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, lastninsko pravna razmerja, upravljanje v večstanovanjskih stavbah, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države, občin, organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre in inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb stanovanjskega zakona.

Stanovanjski zakon  podrobno ureja stanovanjska najemna razmerja in določa obvezne sestavine najemne pogodbe. Skrbi za pravno varnost razmerja med najemodajalcem in najemnikom.

Najemnik in najemodajalec morata podpisati najemno pogodbo. Preden pride do podpisa najemne pogodbe je pomembno dobro spoznati osnove najemnega razmerja in poskrbeti za zaščito lastnih pravic. Zelo pomembno je, da si nepremičnino dobro ogledate, jo poslikate z vidnim datumom na fotografiji. S tem boste imeli trdne dokaze v kakšnem stanju ste nepremičnino prevzeli.

Kupčijo je potrebno obvezno narediti z najemno pogodbo, saj ste le z njo pravno zaščiteni in vas lastnik ne more kar tako čez noč vreči na cesto ali v svojo korist zvišati najemnino. V najemni pogodbi je potrebno opredeliti obveznosti in pravice, ki izhajajo iz najemnega razmerja ter natančno opredeliti vse pogoje najema. Preko spleta si lahko brezplačno pogledate osnutek najemnih pogodb. Najemnik mora lastniku oziroma najemodajalcu plačati najemnino za katero se dogovorita v najemi pogodbi. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki.