Home » Razna oglaševanja » Natančnost vremenske napovedi

Natančnost vremenske napovedi

 

Vremenska napoved je znanost, ki pomagajo metereologom pri napovedi stanja ozračja v nekem določenim časovnem intervalu, nad določenim področjem. V praksi to pomeni zbiranje velike količine podatkov o trenutnih dogajanjih, uporabo znanstvenih dognanj o atmosferskih procesih. Nato sledi na podlagi vseh teh podatkov ocenjevanje, kako se bo ozračje »obnašalo« v prihodnje.

V današnjem času je nastala velika potreba po računalniških virih za računanje čedalje kompleksnejših numeričnih modelov in napake, ki nastanejo pri zbiranju podatkov ter še vedno premajhno poznavanje vseh spremenljivk. Te spremenljivke imenujemo procesi v ozračju. Zaradi teh spremenljivk pa so razlogi, zakaj so napovedi manj natančne za daljše časovne obdobje.
Trenutno velja, da je že dovolj zanesljiva vremenska napoved za dva do pet dni vnaprej.