Home » Razna oglaševanja » Obračun plač

Obračun plač

 

Plača za večino ljudi predstavlja osnovni ali edini vir preživetja. A višina le-te ni vedno pogojena z delom in trudom, ki ga nekdo vlaga v delo. Obstajajo določila, pogodbe, norme, zakoni ter pogoji tistega, ki delo nudi. Ker so plače občutljiva tema vsakega podjetja, je obračun plač potrebno delati z veliko mero natančnosti in ažurnosti. Računovodska služba ali posameznik znotraj podjetja, ki je zadolžen za obračun plač, to naredi za vsakega delavca posebej.

Tako mora obračunati število delovnih ur (redne ure, nadure, dodatki), nadomestila plač (dopust, bolniške …), stroške dela (malica, prevoz, regres …), potem so tu tudi odbitki, razni prispevki, davki … Na videz zapleteno in težko delo, a za tistega, ki ima dostop do vseh potrebnih podatkov, ki jih zna tudi programsko obdelati, to niti ni več takšna težava. Je pa res, da je potrebno slediti vsem novostim zakonodaje, da ne bi prišli navzkriž z zakoni in obveznostmi. Računovodja z izkušnjami in primerno izobrazbo je najbolj kompetenten človek za to delo, sicer se pa lahko tudi sami veliko naučimo, v kolikor je naše podjetje eno izmed manjših z malo zaposlenimi.