Home » Razna oglaševanja » Obračun plač

Obračun plač

 

Osnovni parametri za obračun plač so: bruto znesek plače, dodatek na delovno dobo, bonitete, število otrok, davčne olajšave, dodatki (prevoz, prehrana) in mesec obračuna, ki je pomemben zaradi različnega števila delovnih dni v mesecu (upoštevajo se tudi prazniki ipd.). Vse to in še več morate obvladati kot dober računovodja, sicer si lahko nakopljete precej težav. Če se vam pri tako občutljivem področju računovodstva, kot je obračun plač, zatika, se raje obrnite po pomoč k strokovnjakom računovodskega servisa Konto, d.o.o.

Kot zunanji svetovalci vas bodo seznanili z zakonskimi podlagami, ki jih morate upoštevati pri obračunih plač, z obračunom plač zaposlenim in obračunom prispevkov ter obračunom avtorskih ter podjemnih pogodb, pomagali vam bodo izpolniti potrebne obrazce in izdelati temeljnice, odgovorili pa bodo tudi na vsa konkretna vprašanja. Informacije vam bodo podali na enostaven in praktičen način.

Računovodskemu servisu Konto lahko zaupate celotno računovodstvo ali pa posamično področje, kot npr. obračunavanje plač. S tem boste prihranili na času, stroških ter se izognili morebitnim napakam, ki so velikokrat posledica neznanja, nestrokovnosti in nepoznavanja aktualnih zakonodajnih sprememb. Obračun plač vam lahko naredijo v računovodskem servisu Konto.