Home » Razna oglaševanja » Obseganje lektoriranja

Obseganje lektoriranja

 

ponudnik DominatusVeliko ljudi je mnenja, da bodo napisali neko besedilo, ga oddali v lektoriranje doktorske naloge, lektor pa bo nato besedilo prebral in ga popolnoma preoblikoval do te mere, da bo besedilo zelo lepo napisano, pomen bo seveda besedilo obdržal popolnoma enak, pa še hitro bo to narejeno. Vendar pa je resnica daleč od tega, saj lektoriranje to ne pomeni. Na naslednjem naslovu si lahko veliko preberete o tem, kaj lektoriranje dejansko sploh vključuje: https://www.zadetek.org/kaj-je-lektoriranje/.
To lektoriranje, ki je opisano na začetku tega besedila, je že v samem pomenu besede nekaj drugega. Tu gre namreč za slogovno lektoriranje, ki je nekaj popolnoma drugega, kot je klasično. Slogovno lektoriranje je veliko bolj zahtevno in od lektorja zahteva poznavanje področja. Če področja ne pozna, pa je potrebna pomoč pisca besedila. Velja namreč nenapisano pravilo, da lahko lektor opravi slogovno lektoriranje le v primeru, ko dobi dovoljenje naročnika. V tem primeru pa velja še naslednje, to je, da je to besedilo pisano praktično od začetka do konca na novo, zato avtor besedila ni več prvi pisec temveč lektor, seveda pa se to nikjer ne zavede in napiše. Če je to v naprej omenjeno, potem je lektor na to tudi pripravljen in si sam tudi pogleda besedilo in oceni, ali je sposoben to besedilo res do dobra urediti ali ne. V kolikor ni, je vsekakor veliko bolje, da se lekturi odpove in delo prepusti komu, ki področje tudi pozna. Zagotovo pa slogovnega lektoriranja nihče ni srečen, saj mora lektor popolnoma po nepotrebnem delati za nekom drugim, ki bi lahko to uredil tudi sam.