Home » Razna oglaševanja » Odkup bakra

Odkup bakra

 

Dandanes veliko ljudi, ki ima doma izrabljene izdelke iz bakra (naj bodo to žice, puše ali kaj drugega) ta odpaden baker prodajo. Odkup bakra je donosna odločitev, saj je baker najdražja odpadna kovina. V Sloveniji je kar nekaj podjetij, ki nudijo odkup bakra. Redkokateri laik pa to kovino in njene lastnosti kaj bolje pozna. Baker v periodnem sistemu uvrščamo med prehodne elemente. To je kovina, ki ima vrstno število 29 in katere relativna atomska masa znaša 63,55. Baker dobro prevaja tako toploto kot električni tok in je meheka ter polžlahtna kovina. Pridobivamo jo s suhimi (ali drugače rečeno pirometalurško) in z mokrimi (drugače rečeno tudi hidrometalorško) postopki. Prvoomenjeni postopki so pomembnejši, ker z njimi pridobijo kar osemdeset odstotkov  vsega bakra. Po omenjenih postopkih navadno predelujejo tudi sulfidne rude, prosti baker in oksidne rude. Slednja dva lahko dodajo bodisi v proces k sulfidnim rudam oziroma jih predelajo neposredno.