Home » Razna oglaševanja » Pomembnejše naloge kontrolorja

Pomembnejše naloge kontrolorja

 

Kontroling je pomembni proces v podjetju. Kontroling je znanstvena disciplina, ki spada pod oddelek računovodstva. Računovodstvo pa vemo, da je temeljno področje, če želi podjetje uspešno poslovati.

Vendar moramo povedati, da kontroling ne smemo enačiti s računovodstvom, kajti kontroling izvaja posebno izobraženi zaposleni, ki ga imenujemo kontrolor oziroma mu v podjetju kar največkrat imenujejo navigator, saj usmerja in spremlja doseganje zastavljenih ciljev. Ponudnike za kontroling pa lahko najdete tudi na spletu in sicer na splentem naslovu http://www.moje-racunovodstvo.si/kontroling.
Kontrolor ima izredno težko delo saj mora:
•    oblikovati in skrbeti za sistem kontrolinga;
•    celostno koordinirati delne cilje in organizirati za celotno podjetje v prihodnost usmerjeno poročanje;
•    moderirati procese določanja ciljev, upravljanja in načrtovanja tako, da lahko vsak zaposleni deluje ciljno usmerjeno.