Home » Razna oglaševanja » Pomembnost sistemizacije delovnih mest v podjetju

Pomembnost sistemizacije delovnih mest v podjetju

 

Zakaj je sistemizacija delovnih mest tako pomembna za podjetja, ki želijo biti uspešni na trgu povpraševanja in ponudbe? O sistemizaciji delovnih mest vemo veliko, a hkrati še vedno premalo. Kaj s tem mislimo? Obstaja akt o sistemizaciji delovnih mest, ki je predvsem akt za delodajalce oz. kadrovnika.

Večina kadrovskih služb ali tisti, ki skrbi za kadrovske postopke v nekem podjetju, sploh ne ve, da mora imeti vsako podjetje, ki ima zaposlenih več kot deset ljudi, po zakonu pripravljen pravilnik o sistemizaciji delovnih mest.

Zakaj je to tako pomembno? Ker mora vsak zaposleni vedeti in imeti pravico, kakor tudi delodajalec dolžnost, da zaposlenega v svojem podjetju seznani z njegovimi nalogami in dolžnostmi, ki jih ima določeno delovno mesto. Tako ne pride do neljubih nejasnosti in nesporazumov, ki s tem izgubljamo dragoceni čas, ampak lahko zaposlen sam pogleda v interni pravilnik podjetja o sistemizaciji delovnih mest. Res je da določene točke morajo biti v pravilniku, z predpisanem aktu, večina pa lahko sami napišejo pravilnik, saj je odvisno s čim se neko podjetje ukvarja.