Home » Razna oglaševanja » Predšolski otroci in igre

Predšolski otroci in igre

 

Predšolskemu otroku je treba pustiti, da se igra, kolikor dolgo želi. Ne silimo ga, da igro čim prej zaključi, saj s tem ne bomo dosegli prav ničesar. Igre, ki jih najdemo igretu http://www.spletne-igre.si/, so faza celotnega, popolnega otrokovega razvoja, ki se staplja in prepleta z vsako otrokovo aktivnostjo. Igre zdravega otroka je podobna zadovoljenemu in veselemu raziskovanju. Funkcije vsega želi preizkusiti v vseh možnostih. Otroka vodi neka notranja sila, ki ga žene do skrajne meje preizkušanja funkcije do trenutka, ko se vklopi v neko višjo obliko aktivnosti. Pri skupnih igrah in dejavnostih otrok in odraslih ni najpomembnejši cilj, temveč vzdušje, klima, v kateri potekajo igre. Odrasli morajo slediti otrokovim igram in prepoznati vsebine igre. Le na ta način bo odrasli začutil otrokovo počutje in notranje doživljanje, prepoznaval stiske, zadrege in neustrezne vedenjske vzorce.

Za predšolske otroke pa je zelo primerno tudi to, da se z njimi igrate takšne igre pri katerih je potrebno razmišljati. Seveda ne smejo biti pretežke, saj njihovi možgani še niso tako zelo razviti kot naši, zato morajo igrati miselne igre, ki so primerne za njihovo stopnjo oziroma za njihovo starost. Če jim je igranje kakšne igre pretežko potem je tudi ne bodo želeli igrati. Zato jim je potrebno skozi igro tudi pomagati oziroma jih usmerjati proti pravilni rešitvi. S tem bodo tudi hitrejše začele delovati njihove možganske celice, kar jim bo v času ko bodo prišli v osnovno šolo prišlo še kako zelo prav, saj bo učenje za njih lažje kot bi bilo, če nebi igrali iger, kjer morajo razmišljati.