Home » Inštrukcije in prevajanje » Prevajanje besedil

Prevajanje besedil

 

Prevajanje je delo, ki ga opravljajo diplomirani prevajalci oziroma tisti, ki imajo ustrezno znanje tujih jezikov, občutek za jezik ter spretnosti preklapljanja med različnimi vrstami besedil, tako po vsebini kot tudi po težnosti (strokovna besedila).

Prevajalec se lahko specializira za prevajanje samo iz ali v en tuj jezik, lahko pa tudi v več. Lahko je tudi specializiran za prevajanje besedil iz točno določene stroke, na primer: strojništvo, informatika, pravo, bančništvo … Vsak prevajalec ima možnost različnih specifikacij, med drugim se lahko specializira tudi za tolmačenje, to je ustno prevajanje, ki zahteva še posebno spretnost in fleksibilnost prevajalca, kajti v tem primeru gre za prevajanje na kraju dogodka, torej povratek nazaj ni mogoč. Tolmač je lahko tisti, ki zaupa v svoje znanje, komunikacija pa njegova vrlina. Seveda obstajajo tudi znotraj tolmačenja različne možnosti – simultano (prevajanje prek brezžičnih slušalk) in konskutivno tolmačenje (prišepetovalec).