Home » Inštrukcije in prevajanje » Prevodi besedil

Prevodi besedil

 

Prevodi besedil so danes sploh v poslovnih krogih zelo pomemben del posla, tako da številna podjetja zaposlujejo prav prevajalce, ki namesto uradnikov opravljajo prevajanje. Še posebno, kadar je podjetje poslovno naravnano na tuji trg, kjer želi zasesti čim ugodnejše mesto. Seveda pomeni strokovno prevajanje tudi dodaten strošek podjetju, ki pa se na kocu lahko obrestuje, če je seveda bila strategija v celoti uspešno zastavljena.

Cene na trgu za prevajanje se med seboj precej razlikujejo, a je velikokrat bolj kot cena pomembna kakovost prevoda, sploh, kadar so »v igri« pomembne poslovne odločitve, kjer smo lahko zaradi nekvalitetnega prevoda ali tolmačenja oškodovani za milijonske dobičke.

Danes se plača vsaka storitev in vsakdo po svoji presoji vrednoti svoje delo, kar pomeni, da se cene ponudnikov na trgu razlikujejo. In ker seže dober glas v deveto vas, mu je dobro prisluhniti. Prevajanje besedil je »rokodelska« storitev, ki je v poplavi različnih tujih jezikov pač nujno potrebna za medsebojno razumevanje.