Home » Storitve in gradbeništvo » Klasično računovodstvo in spletno računovodstvo

Klasično računovodstvo in spletno računovodstvo

 

Računovodstvo, ki mu gre zaupati, temelji na upoštevanju nastanka poslovnih dogodkov, upoštevanju časovne neomejenosti delovanja podjetja ter upoštevanju resnične in poštene predstavitve vrednosti. Značilnost računovodskih izkazov strokovnega računovodstva so razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Obstaja klasično računovodstvo in spletno računovodstvo.

Računovodstvo na klasičen način predstavlja način, ki ga je vajena večina podjetnikov –enostaven način razbremenitve podjetnika na računovodskem in davčnem področju: računovodski servis prevzame vso vašo dokumentacijo, jo poknjiži in pripravi vse potrebno za oddajo … Poslovno dokumentacijo prevzema po dogovoru enkrat ali dvakrat mesečno na sedežu vašega podjetja.

E-računovodstvo pa je namenjeno tistim, ki želijo ažurne informacije ter težijo k zniževanju stroškov poslovanja. Na podlagi spletne računovodske aplikacije ima stranka 24-urni vpogled v tekoče računovodske podatke svojega podjetja, spremlja saldakonte kupcev in dobaviteljev, izpisuje račune in dobavnice, prav tako potne naloge, vodi zalogo blaga, materiala, izdelkov in polizdelkov, pregleduje bilanco stanja in poslovnega izida.