Slovar

 

Temelj nekega naroda in njegovega jezika je prav gotovo slovnica ter slovar knjižnega jezika. Za slovenski narod je tako Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), ki je nastal na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ena izmed najpomembnejših knjižnih izdaj o slovenskem knjižnem jeziku. Najprej je izšel v petih knjigah (1970–1991), kasneje tudi v bolj strnjeni izvedbi v eni knjigi, v elektronski izdaji na zgoščenki (CD), dostopen pa je tudi na spletu. Izdaja iz leta 1997 v eni knjigi vsebuje 93.152 gesel in 13.888 podgesel na 1762 straneh.

Prvi slovarji, kjer zasledimo slovenske besede, segajo v 15. in 16. stoletje. Pravzaprav gre za zametke slovarjev, in sicer so to Stiški in Škofjeloški rokopis, Trubarjeve Koledar ter Kreljeva Otročja biblija.  Pomembnejše mesto med prvimi slovenskimi slovarskimi poskusi pa zavzema predvsem Register v Dalmatinovi novi Bibliji, saj obsega že kar obširen seznam 755 besed, razloženih z izrazi iz enega ali več drugih slovenskih in hrvaških narečij.

Za Slovence pa je v današnjih časih še kako pomemben slovensko angleški slovar. Sploh če gre za spletni slovar, ki je povrh vsega še brezplačen.