Home » Posts tagged "honorarno delo"

Honorarno delo

 

Honorarnemu delu bi lahko rekli tudi služenje denarja od doma, čeprav v to kategorijo ne sodijo samo doma, v naslonjaču, sedeča dela. Honorarno delo je tudi tisto, ki od posameznika običajno ne zahteva usvojitve novih znanj, saj naj bi bilo »honorarcu« delo že znano.

Ena glavnih prednosti honorarnega dela je seveda fleksibilni delovni čas, še posebno, kadar se tako delo lahko opravlja doma – sanje vsakega posameznika. Zmotno je morda razmišljanje, da je honorarno delo manj kakovostno delo in da gre za potrebo po kadru, ki nima visoke izobrazbe. Resnica je ravno obratna. Raziskave kažejo, da je med honorarnimi delavci največ tistih z visoko izobrazbo, ki jim honorarno delo predstavlja ali edini vir zaslužka ali pa dopolnilno, dodatno delo, kjer lahko svoje sposobnosti in ambicije še dodatno unovčijo.

Mnoga podjetja zaradi kadrovske politike pretežno »zaposlujejo« le še honorarne delavce. Na ta način zmanjšajo stroške, stvar dogovora med delodajalcem in honorarnim delavcem pa je, ali bo delodajalec plačeval socialne prispevke ali pa si jih bo moral »honorarec« sam. Kliknite na povezavo, če vas zanima avtorski honorar in honorano delo.