Home » Posts tagged "italijanščina"

Italijanščina

 

Nas svetu je približno 125 milijonov govorcev italijanskega jezika, bi se jim radi pridružili? Italijanščina sodi med romanske jezike, razvila pa naj bi se iz vulgarne latinščine oziroma pogovorne latinščine, ki se je razvija vzporedno in naj bi bila sprva jezik vojakov. Latinščina je tako predhodnica vseh romanskih jezikov, ta prehod iz govorjene latinščine v različne ljudske jezike pa naj bi se zgodil okoli 9. stoletja našega štetja, v času propada rimskega cesarstva.

Italijanščina je tako eden izmed danes 11 romanskih jezikov, med katere sodijo še francoščina, furlanščina, katalonščina, okcitanščina, galicijščina, portugalščina, retoromanščina, romunščina, sardinščina ter španščina.

Čar jezikovnih tečajev je, da se jih lotevamo zaradi veselja, pristne želje po učenju tujih jezikov. Tudi italijanščina sodi med vse bolj priljubljene jezike, ki jih poučujejo jezikovne šole. Zanimanje raste, nenazadnje je Italija naša zahodna soseda, v njej pa svoje priložnosti in avanture iščejo tudi mnogi Slovenci.