Home » Posts tagged "nepremičnina"

Kupujete nepremičnino? Na kaj morate biti pozorni?

Dražba stanovanja v Kopru
 

Ne glede na to kje jo kupujete, morate vsekakor biti pozorni na določene zelo pomembne dejavnike, ki vas lahko stanejo več, kot vas je stala morda celotna nepremičnina. Vsekakor pred nakupom posvetite nekaj časa raziskavi – kje boste sploh kupovali in kako. Za začetek se je zato dobro obrniti kar na splet, kjer se vrstijo cele kolone ponudb, prav tako okvirnih cen. Pozorno zato preglejte ceno na kvadratni meter, v različnih krajih, saj boste le tako dobili nekakšno predstavo o razlikah, saj so denimo nepremičnine ljubljana vsekakor dražje, kot če bi jo kupovali kje izven večjega mesta.

Seveda pa cena ni najpomembnejša – še pomembnejše je samo stanje nepremičnine. Pred vsakim nakupom slednjo morate pregledati, in s tem se predvsem izpostavi električna napeljava – varovalke, oprema, vodovodna napeljava in če pomembni elementi, kot je tekoča voda in ogrevanje delujejo. Je pa to lahko še najmanjši problem, sploh če vam nekdo prodaja stanovanje, ki nima urejenih papirjev v zvezi z lastništvom, hipoteko in ostalimi možnimi nevarnostmi. Vsekakor je na prvem mestu vpis v zemljiško knjigo, urejenost gradbenega dovoljenja in nobenih nepredvidljivosti.

Je pa tukaj še ena nepredvidljivost, če kupujete nepremičnine, in sicer izguba službe. Tukaj vam lahko vsaj na začetku na pomoč priskoči zavarovalnica, a le za prvo leto, s tem da se zavedajte da bodo obroki vsekakor višji, če bo prišlo do odobritve moratorija. Prav tako ne mislite, da so vse cene, ki so oglaševane tudi realne. Z pogajanjem lahko vsekakor dosežete, da jih prodajalec zniža, sploh če ste prepričani, da je prodajna cena previsoka za določen odstotek. Predvsem nepremičnine ljubljana so večkrat lahko precenjene sploh zaradi lokacije, zato pogum ni odveč – borite se za dobre cene hkrati pa bodite tudi previdni  in se v tvegane nakupe ne podajajte na vrat na nos.

Najemno razmerje

Stanovanje v Mariboru
 

Stanovanjske nepremičnine Maribor imajo veliko vlogo namenjeno študentom, ki v Mariboru študirajo in so od domačega kraja preveč oddaljeni, da bi se vsak dan vozili na fakulteto in nazaj domov. Študentje se v zelo veliki meri srečujejo in imajo različne izkušnje z najemanjem stanovanj. Zato je zanje pomembno, da poznajo nekatere zakonitosti, zanke, pravice in dolžnosti, ki so določene z zakonom oziroma, ki jih je možno urediti z najemno pogodbo.

Ne samo nepremičnine Maribor, tudi ostale nepremičnine ureja Stanovanjski zakon (SZ). Z zakonom so urejene vrste in pogoji za vzdrževanje stanovanjskih stavb, pogoji za načrtovanje stanovanj, stanovanjska najemna razmerja, gradnjo in prodajo novih stanovanj, lastninsko pravna razmerja, upravljanje v večstanovanjskih stavbah, pomoč pri pridobitvi in pri uporabi stanovanja, pristojnosti in naloge države, občin, organov in organizacij, ki delujejo na stanovanjskem področju, registre in inšpekcijsko nadzorstvo nad uresničevanjem določb stanovanjskega zakona.

Stanovanjski zakon  podrobno ureja stanovanjska najemna razmerja in določa obvezne sestavine najemne pogodbe. Skrbi za pravno varnost razmerja med najemodajalcem in najemnikom.

Najemnik in najemodajalec morata podpisati najemno pogodbo. Preden pride do podpisa najemne pogodbe je pomembno dobro spoznati osnove najemnega razmerja in poskrbeti za zaščito lastnih pravic. Zelo pomembno je, da si nepremičnino dobro ogledate, jo poslikate z vidnim datumom na fotografiji. S tem boste imeli trdne dokaze v kakšnem stanju ste nepremičnino prevzeli.

Kupčijo je potrebno obvezno narediti z najemno pogodbo, saj ste le z njo pravno zaščiteni in vas lastnik ne more kar tako čez noč vreči na cesto ali v svojo korist zvišati najemnino. V najemni pogodbi je potrebno opredeliti obveznosti in pravice, ki izhajajo iz najemnega razmerja ter natančno opredeliti vse pogoje najema. Preko spleta si lahko brezplačno pogledate osnutek najemnih pogodb. Najemnik mora lastniku oziroma najemodajalcu plačati najemnino za katero se dogovorita v najemi pogodbi. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki.

Naložbe v nepremičnine

Stanovanje
 

Nepremičnine so za investitorje zelo dobra naložba, saj nudijo dobičkonosno denarno naložbo, visoko varnost ter naraščanje vrednosti. Naložbe v  nepremičnine investitorjem prinašajo tako prednosti, kot tudi slabosti. Različnih spodbud in motivov za investiranje vanje je toliko, kolikor je investitorjev, ki vanje vlagajo svoj denar.

Prednosti investicij in donosov v nepremičnine so: lastniški ponos (veliko investitorjev občuti nepremičnino kot merilo pomembnosti in uspeha), oseben nadzor (nepremičnina omogoča investitorju direkten nadzor nad sredstvom), osebna uporaba in posest (večina investitorjev uporablja nepremičnino v osebne namene), gradnja premoženja, visok operativni donos, močan finančni vzvod (finančni vzvod se pojavi v primeru, ko investitor pri financiranju investicij uporabi poleg lastniškega kapitala tudi dolžniške vire financiranja), povečanje vrednosti in zaščita proti inflaciji.

Slabosti in tveganja investicij so: slaba likvidnost (nepremičnino je težko hitro spraviti v denar), breme za upravljalca, zmanjšanje vrednosti (vrednost nepremičnine se lahko zmanjša zaradi psihične, funkcionalne ali lokalne depreciacije), vladna kontrola (kontrole najemnin, tujih investicij, varstva okolja, monetarna in fiskalna politika), pravna zapletenost, pomankanje informacij in znanja.

V kriznem času so naložbe v nepremičnine relativno varna zadeva, saj nepremičnine nikoli ne morejo popolnoma izgubiti vrednosti. V teku let se praviloma njihova vrednosti viša. Z investicijo v nepremičnine profitirate pri rednih najemninah in tudi pri davčnih prednostih.
Eden izmed odločilnih kriterijev za uspeh nepremičninske investicije je možnost dajanja v najem. Navadno naj bi prišlo v poštev naložbeno stanovanje predvsem za večjo ciljno skupin. V tem primeru so najbolj primerna dvosobna stanovanja. Strokovnjaki menijo, da se gibljejo cene najemnin med 500 in 800 evri bruto (dodatni prometni davek in obratovalni stroški) na mesec, so idealne za hitro in stalno oddajanje v najem. Kot lastnik naložbenega stanovanja lahko tudi profitirate, če stanovanje ustrezno oskrbujete in vzdržujete lahko tudi povišate vrednost nepremičnine, to pomeni da pri prodaji dobite več denarja kot ste ga dali za nakup.