Home » Posts tagged "prevajanje iz italijanščine v slovenščino"

Obračun za prevajanje italijanščine

 

spletni ponudnikObračun za prevajanje italijanščine, ki ga nudijo na primer tudi pri tem podjetju: http://prevajanje.spletni-slovar.com/prevajanje-italijanscine je različen pri različnih podjetjih, ki prevajanje italijanščine nudijo. Vendar pa se ponudba oziroma obračun razlikuje samo na dva načina. Nekatera podjetja namreč zahtevajo predhodno plačilo za prevajanje italijanščine, to je po predračunu in se po tem upošteva izvirno besedilo, saj je nemogoče oceniti, koliko strani bo prevedeno besedilo vsebovalo in je navadno za obračunavanje na podlagi izvirnika dogovorjeno tudi s prevajalcem. Po drugi pa obstajajo podjetja, ki prevajanje italijanščine zaračunajo glede na prevedeno besedilo, torej ne izstavljajo predračuna, temveč samo račun. V nekaterih primerih je prva varianta cenejša, v drugih primerih pa je spet druga varianta cenejša za naročnika. Načeloma pa je tako, da podjetja, ki prevajanje italijanščine večkrat naročijo in potrebujejo prevajanje italijanščine enkrat v slovenščino in enkrat v italijanščino največkrat ne privarčujejo enkrat z enim in enkrat z drugim načinom, saj se po navadi to med samimi prevodi izravna. Je pa lahko za marsikatero podjetje nerodno, da ne pozna točnega stroška v naprej, ki ga mora dobiti odobrenega iz višjega vodstva. Zato za ta podjetja okvirna ponudba, to je na podlagi prevoda največkrat ne pride v poštev in se morajo odločiti za obračun na podlagi izvirnika, kar je po mnenju tudi podjetja Dominatus boljša rešitev. V končni fazi, tudi če se prevajanje italijanščine opravi iz italijanskega jezika v slovenskega se stranki lahko obljubi nek popust ob končanju prevoda oz. kakšne kasnejše ugodnosti in je stranka vseeno bolj vesela, saj stroške in morebitne popuste pozna v naprej.