Home » Razna oglaševanja » Televizijske reklame

Televizijske reklame

 

Reklame, ki so na televizijskih postajah so včasih tudi poslovne narave. Reklame v Združenih državah Amerike, ki se predvajajo po televiziji plača reklama organizacija, ki prenaša sporočilo.

Oglas prihodkov zagotavlja znaten del sredstev za večino televizijskih postaj, ki so v zasebni lasti. Velika večina televizijskih oglasov danes sestavljajo kratke reklame, ki segajo v dolžino od nekaj sekund do nekaj minut. Reklame so uporabljeni za prodajo vsakega izdelka Reklame so zasnove za prodajo blaga in storitev za politične kampanje.
Televizijske reklame imajo največji vpliv na potrošnike, bolj kot radijske reklame ali reklame v raznih časopisih.