Home » Dom in varnost » Varovanje v šolah

Varovanje v šolah

 

V nekaterih primerih nič ne more preprečiti incidenta (na primer naravne katastrofe), zato je nujno, da šole razvijejo načrte pripravljenosti z natančnimi usmeritvami in odgovornostmi za vse zaposlene in študente. K pripravljenosti pripomorejo:

• Scenariji – potrebno je narediti plane pripravljenosti, ki vsebujejo opis ravnanja v vseh možnih neljubih situacijah (požari, strelski incidenti, naravne katastrofe, pandemije…), da lahko v primeru krize vpletene osebe ravnajo premišljeno in ekonomično
• Vaje – šole morajo trenirati in izvajati svoje plane z zaposlenimi in študenti in s tem povečevati pripravljenost na različne neprijetne okoliščine.
• Komunikacija – je bistvena, še posebej v nujnem primeru. Tu pride zelo prav sodobna tehnologija ki nudi različne naprave za komunikacijo in tudi masovno obveščanje.
• Oštevilčenje vrat Izhodna vrata oštevilčimo (na primer v smeri urinega kazalca), tako da je v primeru nuje reševalcem lažje razbrati za katera vrata gre.
• Zelo dobro je tudi, če ima šola nekaj zaposlenih, ki so izurjeni za primere nuje.

Zelo pomembno je, da v načrt varovanja vključimo tudi skupnost oziroma okolico, v kateri je šola. V nujnem primeru tako šole vedo, kje najhitreje poiskati pomoč. Šole, ki si ne morejo privoščiti svetovalcev, lahko iz skupnosti dobijo tudi strokovnjake, ki jim bodo brezplačno svetovali (gasilci…). Tako se šola poveže s skupnostjo, v primeru nasilnih incidentov pa lahko ta vez postane še močnejša in pomaga prebroditi težke čase.