Home » Razna oglaševanja » Vrste igral

Vrste igral

 

Vsa otroška igrala bi morala biti iz neškodljivih materialov. Podjetja, ki izdelujejo, servisirajo in prodajajo igrala, največkrat ponujajo naslednja igrala kot so:
•    zunanja,
•    notranja,
•    plastična,
•    kovinska in
•    lesena igrala.

Takšna otroška igrala so primerna za:
•    vrtce,
•    šole,
•    igrišča,
•    parke in
•    domačo rabo.

Takšna igrala tudi pridejo prav gostinskim obratom, saj se otroci tam največkrat dolgočasijo in komaj čakajo, da gredo na igrala. Včasih niso imeli gostinski obrati igral in so se otroci dolgočasili, ko so pojedli svoj obrok in starši niti v miru niso mogli pojesti svojega kosila in posledično zaradi tega je gostinec imel manjši dobiček, saj če so otroci zaposleni na igralih lahko starši v miru še malo posedijo in poklepetajo.
Toda nakup igral za domačo rabo nima smisla, saj jih otroci prej ali slej prerasejo in se jih v večina primerih tudi naveličajo.