Home » Razna oglaševanja » Vsebina vizitk

Vsebina vizitk

 

Vizitke so priročne zaradi tega, ker tisti, ki prejme vizitko dobi informacije o tistemu, ki mu da vizitko.  Vizitke nam da informacije  kaj tisti dela in kako kontaktirati tisto osebo, če bi nas kadarkoli kaj zanimalo o storitvah ali o izdelkih.

Vizitke morajo biti imeti takšno besedilo oziroma informacije, ki so ključnega pomena. Vizitke morajo imeti vsaj naslednje podatke: ime podjetja, posameznikov naslov ali opisno besedilo, pri katerem se ve, kaj posameznik dela, če se to ne da razbrati iz logotipa podjetja in najpomembnejše kar mora biti na vizitkah. To so vsekakor naslov podjetja, kakšna telefonska številka ali mobilna številka, telefaks in elektronski naslov. Vse to vam lahko pripravijo v tiskarnah, kjer pa vam nudijo tudi druge storitve.