Home » Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

 • spletna strani je javna zbirka vsebin, do katere lahko dostopajo vsi uporabniki interneta,
 • vse vsebine so plod avtorskega dela in so v lasti spletne strani,
 • vsak članek je podpisan z začetnicami ali imenom in priimkom,
 • morebitni članki z neprimerno (žaljivo ali spam) vsebino bodo nemudoma odstranjeni,
 • v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov se zavezujemo, da osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam,
 • kljub strogemu nadzoru spletna stran more zagotoviti, da uporabniki vsebin te strani ne bodo posredovali naprej po internetu ali uporabljali v škodo drugi osebi,
 • v primeru, da kateri od uporabnikov meni, da mu je bila zaradi objave vsebine storjena škoda ali je zaradi vsebine osebno prizadet, bo taka vsebina takoj izbrisana iz spletne strani,
 • prav tako bodo odstranjeni vsi prispevki, ki ne bodo napisani v skladu s smernicami našega urednika,
 • avtor lahko ostane anonimen, če je prispevek napisan v skladu z usmeritvami urednika,
 • z objavo prispevka na spletni strani se avtor odreče posedovanju vsebine, pri čemer jo spletna stran lahko poljubno uporablja,
 • spletna stran ne sledi navadam uporabnikov.