Home » Posts tagged "prevodi"

Angleško prevajanje knjig

 

Študentje in dijaki se vsakodnevno srečujemo s prevodi raznoraznih besedil in člankov, ki jih želimo v večini pa moramo prebirati čeprav nas ne zanimajo. Angleško prevajanje nam tako rekoč v mladih letih sledi na vsakem koraku pa naj bo to iz angleščine ali v njo.

Večina izmed nas misli, da je angleško prevajanje mačji kašelj, saj je angleščina poleg našega maternega jezika, jezik ki ga največkrat uporabljamo. A ko se enkrat lotimo le tega, vidimo da ni tako enostavno kot se zdi na prvi pogled. Nekateri jo govorimo bolje drugi slabše, a prevod zahtevnejših besedil vsakomur vzame malo več časa.

Govorjenje angleščine

Tekoč govor angleščine nam pri angleškem prevajanju ne zadostuje, pri vsem tem je pomembna praksa, s katero si pridobimo potrebna znanja na konkretnih primerih. Nekaj povsem drugega je ko govorimo poslovno angleščino, kot takrat ko prevajamo uradne ali poslovne tekste. Ti teksti gredo navadno v pregled k lektorju, le ti pa popravijo še dodatne napake, ki jih odkrijejo kljub temu, da si za angleško prevajanje vzamemo precej časa. Vseh napak ne moremo odkriti ter popraviti sami.

Prevodi na televiziji

S prevajanjem se vsakodnevno srečujemo tudi po televiziji, saj je velika večina filmov posneta v angleškem jeziku. Tu nastopi prevajanje angleškega jezika v slovenskega, da si lahko prav tako ljudje, ki ne razumejo jezika ogledajo filme s pomočjo podnapisov, ki so prisotni v domačem jeziku. Spet drugi kateri bolje razumejo pa si angleščino prevajajo, kar v glavi, pod napisov ne potrebujejo, jih niti ne berejo ali pa se le tega ne zavedajo. Seveda vsakomur pridejo prav zaradi naglasov, ki jih uporabljajo igralci in zaradi možnih motečih šumov v ozadju, zaradi katerih včasih ne razumemo točno kaj so rekli.

Je prevajanje iz srbščine v slovenščino iz cirilice ali latinice?

Poliglot - logo
 

Zelo zanimivo je opazovanje srbskega jezika, ko je določeno besedilo enkrat pisano v latinici, spet drugič pa v latinici. Seveda potem ni nič presenetljivega, če se človek vpraša, ali je prevajanje iz srbščine v slovenščino iz cirilice ali latinice iz cirilice ali latinice pravilno in legalno iz obeh oblik pisave ali pač le ene.

Dejstvo pa drugače je, da se je cirilica množično in predvsem uporabljala do 20. stoletja, latinica pa v Vojvodini in Bosni in Hercegovini. Danes pa ne moremo reči, katera je tista prava pisava, se pa latinica bolj uporablja, medtem ko za uradne zadeve pa je cirilica še vedno prevladujoča pisava. Tako se tudi za sodno overjeno prevajanje iz srbščine v slovenščino bolj uporablja cirilica, medtem ko za navadno prevajanje iz srbščine v slovenščino ne moremo reči, kaj je bolj pogosto. Še posebej pa ne moremo reči, kaj je prav in kaj ne, saj je oboje.

Vsak pravi prevajalec, ki ureja prevajanje iz srbščine v slovenščino, bo namreč točno poznal obe pisavi in bo tudi znal urediti prevod ne glede na vrsto pisave. Je pa tudi res, da včasih so ljudje poznali obe pisavi, tudi v Sloveniji in so že v naprej znali opozoriti prevajalsko agencijo o vrsti prevoda, strokovnosti besedila in tudi za kakšno tematiko besedila se gre. No danes mlajši, seveda govorimo samo o Slovencih, niti cirilice ne poznajo, torej niti ne morejo in ne znajo opozoriti prevajalske agencije, če se gre za kakšno bolj strokovno besedilo, pri katerem bi že v osnovi morali poiskati prevajalca, ki zna urediti tudi strokovno prevajanje iz srbščine v slovenščino.

Prevodi strokovnih besedil

 

Pri prevodih ne gre le za preprosto transformacijo jezikovnih enot v drug jezik, ampak je potrebna tudi premostitev kulturnih razlik, prevajalec predstavlja most med sporočevalcem in prejemnikom sporočila. Pri prevodih strokovnih besedil je še posebej pomembno, da se med procesom prevajanja v ne spremeni besedilna vsebina. Prevod mora biti razumljiv ciljni skupini, najvažnejši parametri so ustreznost in skladnost strokovnih izrazov, razumljivost, jasnost…

Največ strokovnih prevodov nastane na področju naravoslovja. Vsaka stroka vsebuje paleto strokovnih izrazov, ki se neprestano dopolnjujejo, širijo in poglabljajo. Z vsakim novim dognanjem v stroki nastanejo tudi novi strokovni izrazi. Namen prevajanja strokovnih besedil je širjenje strokovne informacije v določen jezikovni prostor. Prevajanje besedil , ki izhajajo iz različnih strok, recimo pravo, farmacija, ekonomija, strojništvo, računalništvo, itd…, zahteva od prevajalcev, da so do določene stopnje specializirani. Prevajalci morajo poznati strokovno terminologijo in morajo biti strokovno usposobljeni. Potrebujete dober prevod? Preverite spletno strani Prevodi Lingula.

Prevodi strokovnih besedil so ponavadi še neodvisno od prevajalca lektorirani . Da bi se izognili napakam in neustrezni rabi strokovne terminologije, jih pregleda tudi strokovnjak iz stroke, iz katere se prevaja besedilo. Ko potrebujemo prevod strokovnega besedila, se je najbolje obrniti na prevajalske strokovnjake in prevajalske agencije.

Prevodi

 

Le najboljši prevajalci so primerni za to, da se ukvarjajo s prevodi poezije. Da bi prevodi poezije bili na ravni izvorne pesmi, mora prevajalec odlično poznati originalni jezik. Vendar kaj sploh pomeni, da je nekdo odličen poznavalec oziroma govorec tujega jezika? Na tem mestu so mnenja deljena. Nekateri so prepričani, da dobri prevodi lahko pridejo tudi izpod peresa šolsko naučenih prevajalcev, ki sploh niso imeli življenjskega stika z jezikom, ki so se ga učili.

To pomeni, da ni nujno potrebno to, da so prevajalci živeli v okolju, kjer se jezik govori. Na drugi strani pa so številni prepričani, da so edini dobri prevodi možni le, če jih naredijo prevajalci, ki so imeli pristen in življenjski stik z jezikom, ki ga prevajajo in tako poskrbijo za kakovostno prevajanje. To pomeni, da so daljše obdobje živeli v državi, kjer se ta jezik govori, ga zato torej aktivno govorili v življenjskih situacijah. Zagotovo so prevodi teh prevajalcev bolj natančni, vendar je to spet odvisno od tega, kakšen je bil nivo njihove uporabe jezika. Tisti, ki so imeli recimo priložnost komunikacije le v trgovini, birokratskih situacijah in podobnem, se ne morejo kosati s tistimi, ki so aktivno govorili in argumentirali v tem jeziku.

Prevod besedila

 

Prevod besedila iz izvirnika v ciljni jezik je rezultat kompleksnega dela, ki se je razvilo v avtonomen poklic in ga opredeljuje Kodeks prevajalske etike. Služi kot vodilo pri opravljanju prevajalskega poklica in povzema glavne določbe dokumenta »The Translator’s Charter«, ki ga je sprejelo Mednarodno združenje prevajalcev FIT.

Prevajanje je intelektualna dejavnost in vsakogar, ki se z njo ukvarja na profesionalni ravni, zavezujejo določene dolžnosti. Prevajalca zavezuje obveznost odgovornega prenosa sporočilnosti besedila brez subjektivnih sprememb in spoštovanje pogodbenega odnosa, ki ga veže z naročnikom prevoda. Prizadevati si mora za pravično vrednotenje svojega dela in na ta način skrbeti za visok standard prevajalske dejavnosti. Prevajalcem Kodeks zagotavlja tudi pravice. Prevod je namreč intelektualno delo in mora biti zato tudi primerno avtorsko zaščiten. Pravice poleg zagotavljanja ustreznega plačila obsegajo tudi ugodnosti, ki so jih deležni ostali kulturni delavci.

Prevodi besedil

 

Prevodi besedil so danes sploh v poslovnih krogih zelo pomemben del posla, tako da številna podjetja zaposlujejo prav prevajalce, ki namesto uradnikov opravljajo prevajanje. Še posebno, kadar je podjetje poslovno naravnano na tuji trg, kjer želi zasesti čim ugodnejše mesto. Seveda pomeni strokovno prevajanje tudi dodaten strošek podjetju, ki pa se na kocu lahko obrestuje, če je seveda bila strategija v celoti uspešno zastavljena.

Cene na trgu za prevajanje se med seboj precej razlikujejo, a je velikokrat bolj kot cena pomembna kakovost prevoda, sploh, kadar so »v igri« pomembne poslovne odločitve, kjer smo lahko zaradi nekvalitetnega prevoda ali tolmačenja oškodovani za milijonske dobičke.

Danes se plača vsaka storitev in vsakdo po svoji presoji vrednoti svoje delo, kar pomeni, da se cene ponudnikov na trgu razlikujejo. In ker seže dober glas v deveto vas, mu je dobro prisluhniti. Prevajanje besedil je »rokodelska« storitev, ki je v poplavi različnih tujih jezikov pač nujno potrebna za medsebojno razumevanje.

Usposobljeni prevajalci

 

Glavna dejavnost s katero se ukvarja vsaka prevajalska agencija je prevajanje. O tem ni dvoma. Tudi marsikatera prevajalska agencija skrbi zato, da so njeni prevajalci tudi strokovno podkovani za področja za katera opravljajo prevajanje. Ena izmed njih je tudi prevajalska agencija www.dvojka.si, ki skrbi da so njeni prevajalci res izurjeni. Prevodi, ki jih naredijo so jasno napisani in razumevajoči.
Presenečeni boste nad vsemi jeziki in področji, ki jih obvladajo njeni prevajalci. Zagotovljeni so vam prevodi v skoraj vse evropske jezike, kakor tudi prevajanje iz teh jezikov v slovenski jezik. Možno je prevajanje vseh mogočih besedil.

Vas zanima prevajanje besedil?

 

Prevajanje besedil je v Sloveniji vedni bolj aktualno. Slovenija je mala dežela, katere jezik malokatera druga država razume. Velikokrat v ta namen potrebujemo prevajanje. Zadetek so dobro prevajanje in kvalitetni prevodi. Prevodi in prevajanje najdete na spletni strani Prevajanje samo kliknite. Prevodi so natančni kolikor so natančni prevajalci. Prevajalec prevaja besedila, tekste, članke na razne teme.

Tudi Slovenija ponuja veliko prevajalcev, ki ponujajo svoje prevajanje. Prevodi pa morajo poleg kvalitete ustrezati tudi dobrim cenam. Če rabite prevode besedil potem poiščite sposobnega prevajalca, ki bo prevajal dober prevod. Če je prevajanje člankov in besedil za vas španska vas potem razmislite o obisku prevajalca, ki vam bo naredil dober prevod.