Home » Posts tagged "projekt varnost"

Zakaj Projekt varnost?

 

Vsi, ki vemo kakšen je Projekt varnost in njihova stran: http://www.moje-racunovodstvo.si/, vemo, da glede njih lahko povemo le dobre in zaupanja vredne besede. Kajti Projekt varnost je resno in zanesljivo računovodsko podjetje v Sloveniji, ki ureja računovodske storitve velikim podjetjem, zato tisti, ki iščete dobro in zanesljivo podjetje, sedaj veste katerega izbrati in mu zaupati. Vsako podjetje mora imeti tudi nekoga, ki mu ureja vso dokumentacijo, to je lahko Projekt varnost, saj le tako lahko podjetje posluje legalno in pošteno tako do svojih zaposlenih kot do države. Saj vemo, da utaja davkov je včasih bila popularna, zato danes marsikdo plačuje za to. Prav tako je glede neplačevanja plač. Vsak zaposleni si zasluži plačo, saj za njo cel mesec dela in si jo res zasluži. Hkrati pa zaradi zaposlenih podjetja delajo dobro, če njih ne bi bilo, ne bi podjetja poslovala. Toliko o zaposlenih in delovanju podjetja. Zelo pomembne in nujen je računovodski servis, ki ga mora vsako podjetje imeti. Prav zaradi zgoraj navedenih stvari in še marsikaterih drugih stvari. Ker želi vsako podjetje poslovati pravilno in legalno, mora imeti tudi nekoga, ki mu lahko zaupa glede vodenja računov, dokumentacije in bilance, ki jo morajo vsako leto poročati na davčno upravo. Projekt varnost dela vse to in še več, zato se z njimi pogovorite in boste videli kaj vse delajo in kako dobri in prijazni ljudje delajo v tem prijetnem podjetju, pa tudi glede obračuna stroškov se lahko z njimi dobro pogovorite. Lahko se dogoovorite za pavšal, za kakšen popust, lahko pa tudi za program, s katerim potem hitro in poceni vse uredite. Če pa želite, si pa lahko Projekt varnost ogledate tudi na spletu, saj tam lahko tudi preberete storitve, ki vam jih nudijo.

Izkušnje v Projekt varnost

 

Ker je podjetje Projekt varnost, ki ga najdete na strani http://www.projekt-varnost.si/ je na trgu že zelo uveljavljeno in obstaja že kar nekaj časa, lahko z gotovostjo ugotovimo in trdimo, da imajo tudi kar precej izkušenj. Tudi strank jim ne manjka prav zelo na veliko, torej, če ne drugače, morajo svoje znanje poglabljati zaradi njih, če ne že zaradi koga drugega. Sicer pa je pri tem področju, ki ureja varovanje na delovnem mestu tako, da ga navadno ureja inženir varstva, kar pomeni, da mora imeti najprej tudi že ustrezno izobrazbo za opravljanje tega poklica, nikakor pa tudi ne sme pozabiti na neprestano izobraževanje, saj je njegovo delo izredno pomembno in lahko vpliva na življenje posameznikov. Kako pomembno je njihovo delo, si lahko preberete tudi tukaj: http://www.zadetek.org/pomembnost-varstva-pri-delu/. V kolikor tega ni, to ni več tisto pravo in je že vprašanje, kako dobro bo svoje plačano delo opravil. Še posebej je to vprašljivo v proizvodnih podjetjih, kjer je jasno, da se tehnologija zelo spreminja, zato mora tisti, ki varovanje preverja, ta napredek jasno tudi spremljati. Torej, to delo niti ni tako zelo enostavno, saj se kdaj zgodi, da se v tednu opravi več izobraževanja kot dela na terenu, ampak to mora tisti, ki to dela, pač vzeti v zakup. V podjetju Projekt varnost jim izkušenj prav gotovo ne manjka, prav tako pa se tudi redno izobražujejo, kar je, kot smo že omenili, zelo pomembno. Če ste na začetku podjetniške poti, lahko primerjate ponudbo od Projekt varnost in od njihovih konkurentov, vedno pa pazite na to, da je podjetje z licenco in ima vsa dovoljenja za opravljanje te dejavnosti, sicer denar, ki ste ga vložili za ureditev te papirologije, lahko tudi vržete proč.

Preprostost izjave o varnosti

 

projekt varnostSama izjava o varnosti z oceno tveganja, ki jo nudi med drugim tudi podjetje  Projekt varnost.si zagotovo ni tako zelo preprosta, kot se zdi na prvi pogled, če bi želeli seveda to delati sami. Še posebej ne, če upoštevamo prav vse zahteve, ki jih zakon navaja, da je izjava o varnosti z oceno tveganja pravilna in kot taka preprečuje, kolikor je le možno, nevarnosti in povečuje varnost zaposlenih na delovnem mestu in zato povečuje posledično tudi varnost delovnega procesa in zmanjšuje bolniške staleže. Tako je, da je izjava o varnosti z oceno tveganja pravilna, potrebno izpolnit kar štiri zahteve in pet nivojev tveganja o katerih si lahko preberete na strani www.zadetek.org/katere-nivoje-ima-ocena-tveganja/. Te so, treba je napraviti strokovne podlage, ki jih je zagotovo zmožna narediti samo usposobljena oseba, omogočiti, da sodeluje strokovna oseba in pooblaščeni zdravnik (če je to potrebno) ter omogočiti vsem delavcem, da pri tej izjavi sodelujejo, torej tako omogočiti, da se izjava o varnosti z oceno tveganja res tiče vseh zaposlenih. Ker zaposleni pri njenem nastajanju sodelujejo in so vpeti v proces njene izdelave, je jasno, da je to najboljša opcija, ki pa velikokrat ni izvedljiva takrat, ko podjetje zamenja kak kader. Nova oseba je nastajanju in oblikovanje varnosti žal zamudila, vendar pa se to danes dogaja izredno pogosto, tako da pri njenem nastajanju sodeluje navadno izredno malo ljudi, ki jo potem tudi uporabljajo. Drugi so priučeni in navadno kaj hitro tudi od sodelavcev spoznajo, kje zna prežati nevarnost in se je izogibajo.

Vpis besede računovodstvo cenik v iskalnik

 

Ko človek v spletni iskalnik vpiše ključno besedno zvezo računovodstvo cenik, želi prejeti samo zadetke tistih spletnih strani, na katerih bo našel cene računovodskih storitev več podjetij.

Če mu bo iskalnik našel pod besedno zvezo računovodstvo cenik tudi podjetja, ki cenika nimajo, pa to pomeni, da se je podjetje želelo samo vriniti z vsemi besedami, da bi ga le opazilo več ljudi, pa čeprav tega ne nudi. To seveda ni prav lepo in se bo verjetno človek tudi kaj hitro preusmeril iz te spletne strani na drugo, kjer se računovodstvo cenik dejansko tudi nahaja in si lahko pregledate še kako poteka način za obračun na računovodskih servisih http://www.zadetek.org/nacin-obracuna-racunovodskega-servisa/. Ko človek zbere več takih spletnih strani različnih podjetij, pa se je že veliko lažje odločiti za enega.

Plačilo izpita za varstvo pri delu

 

različna delaKdo od udeleženih plača varstvo pri delu izpit? Varstvo pri delu izpit je obveznost, ki je v domeni delodajalca. To torej pomeni, da mora delodajalec poskrbeti, da se vsak od zaposlenih v podjetju udeleži tečaj varnosti, na koncu katerega se je treba udeležiti še izpita in ga jasno tudi uspešno končati. Je pa varstvo pri delu izpit še kako zelo povezan tudi s požarno varnostjo in drugim podobnimi ukrepi v podjetju, ki urejajo varnost zaposlenih. Kaj več o požarni varnosti si lahko preberete na naslovu:  zadetek.org/kaj-je-cilj-pozarne-varnosti/ da popolnoma ne zaidemo iz teme. To tudi pomeni, da mora delodajalec sam poskrbeti za izvajalca tega tečaja, ga najti sam, in varstvo pri delu izpit tudi plačati. Finančne obveznosti za varstvo pri delu izpit delodajalec torej ne sme prenesti na zaposlene, kar bi morda lahko bila prva misel v kakšnih manjših podjetjih, ki so šele na začetku svojega poslovanja. Zaposleni imajo le eno svojo obveznost in to je, da varstvo pri delu izpit uspešno opravijo, pred tem pa da se udeležijo tečaja in to redno, brez zamujanja po možnosti. Na delodajalcu je torej organizacija zaposlenih, izbira tistega najboljšega in najbolj primernega ponudnika in plačilo obveznosti za tečaj, na zaposlenih pa je obveznost obiska tečaja in uspešnost pri izpitu in tako je tudi za delovni proces poskrbljeno, da bo lahko tekel čim bolj nemoteno in s čim več motiviranimi ljudmi za delo, kar je lahko nekaj, kar si vsak delodajalec lahko le zaželi na svoji poti uspeha.

Odgovorna oseba in požarni red

 

projekt varnostPožarni red je akt, ki predpisuje, kako preprečiti, da ne bi prišlo požara in kako ukrepati, če pride kdaj takšna situacija, da ne ogrožamo človeških življenj.
Požarni red je uradni akt, ki ga mora imeti vsaka zgradba, z izjemo družinskih hiš. Pravilnik o požarni varnosti zahteva tudi, da ima vsaka zgradba odgovorno osebo, ki skrbi za požarno varnosti in ki je opravljal strokovni izpit iz požarne varnosti. Na požarnem redu mora biti obvezno napisana odgovorna oseba. Odgovorna oseba pa skrbi tudi za redno servisiranje naprav za gašenje in za vsa ostala vzdrževanja, ki morajo biti urejena v skladu z zakonodajo.
Požarni red mora biti izobešan na vidnem mestu v zgradbi. Požarni red največkrat obesijo na primer pred vhodnimi vrati v notranjosti zgradbe, vsekakor pa to ni ena in edina lokacija. Kdo pa je lahko odgovorna oseba za požarni red? Poleg pogoja, ki je že naveden, mora imeti ta oseba še kar nekaj dodatnega znanja in usposabljanj za seboj, tako da ne moremo reči, da je to dejansko nek laik, temveč oseba, ki je naučena, kako mora ravnati. Dejansko je smisel v tem, da nič ne sme biti prepuščeno slučajem in bolj kot so dogodki predvideni, bolje je in manjše so posledice. Kakorkoli in iz katerega koli zornega kota pogledamo, je smisel, ki ga ima požarni red v tem, da je vse načrtovano in nič prepuščeno naključjem. Še več o ciljih požarne varnosti, ki je tesno povezana s požarnim redom, pa si preberite na spletni strani: http://www.zadetek.org/kaj-je-cilj-pozarne-varnosti/

Katere nivoje ima ocena tveganja

 

izhod v siliOcena tveganja: http://www.projekt-varnost.si/ocena-tveganja/ je uradni dokument za podjetje, ki ga morajo imeti vsa podjetja, ki imajo vsaj tri zaposlene v svojem podjetju. Če se to ne opravi potem lahko podjetje doleti tudi kazen zaradi neustrezne ocene tveganja, če se temu lahko reče najhujša kazen, dobite pa kazen tudi v primeru, da vam to uredi nelicencirano podjetje. Zakaj je najbolje, da to uredi Projekt varnost, pa preberite tu: http://www.zadetek.org/izkusnje-v-projekt-varnost/ Človeške žrtve so zagotovo še večja kazen. Ocena tveganja ima pri oceni nevarnosti pet nivojev tveganja. Te nivoji so:
•    nepomembno (tu ni potrebno izvesti nobenih aktivnosti za varnost, saj je varnost zagotovljena),
•    spremenljivo (pri tem nivoju je potreben le stalni nadzor prostora ali delavnega mesta in je vse zadoščeno pravilom),
•    zmerno (tu je že potrebno ukrepati v smislu, da zmanjšamo tveganje z varnostnimi ukrepi),
•    znatno (to pomeni, da se delo ne sme začeti toliko časa, dokler niso izvedeni določeni ukrepi, ki zmanjšajo določeno tveganje),
•    nespremenljivo (na tem nivoju se delo ne sme pričeti oziroma ga potrebno ustaviti in v skrajnem primeru izdati prepoved za določeno delovno mesto, ker je ocena tveganja negativna. Šele ko so ukrepi ustrezno izvedeni, se delo na delovnem mestu spet lahko nadaljuje).
Torej, če povsem preprosto pogledamo, lahko vidimo, da ima lahko ocena tveganja povsem enostavno pozitivno oceno, vendar le, če se delodajalec drži navodil, ki so predpisana za neko delovno mesto. V tem primeru ni možno pričakovati nikakršnih težav in nikakršnega tveganja. Je pa v osnovi to velikokrat lažje reči in zapisati kot storiti, zato pa je tudi toliko inšpekcijskih nadzorov, saj so kršitve res kar precej pogoste in je zato potrebno bolj pogosto preverjati, da je teh kršitev čim manj.

Kaj je cilj požarne varnosti

 

Požarna varnost pri podjetju Projekt varnost z vsemi zakoni, pravilniki in podzakonskimi akti ima glavni cilj preprečiti  nastanek požara in eksplozij. S tem požarna varnost varuje ljudi, njihovo premoženje, živali, pa tudi okolje nenazadnje, kateremu bomo morali v prihodnosti posvetiti izredno veliko pozornosti, če se želimo, da bodo prihodnji rodovi imeli kolikor toliko normalen in zdrav zrak. Vendar pa se ciljev ne da uresničevati brez ustreznega izobraževanja, obveščanja, učinkovitega gašenja, evakuacijskih poti, po katerih umaknemo ljudi in živali na varno. Cilj, ki ga požarna varnost torej zasleduje ni gašenje požarov, temveč preprečevanje nastanka le tega, saj je to tisto, kar v končni fazi predstavlja najmanj stroškov in škode. Ko enkrat do požara pride, vsi vemo, kako pozno je to in koliko časa in finančnih sredstev potrebujemo, da vse vrnemo v prvotno stanje. Vsi se namreč zavedamprojekt varnosto, da so žrtve in stroški najmanjši, če nekaj preprečimo, kar velja tudi za požar, prav zato pa obstaja tako zahtevna požarna varnost, ki pa mora biti, to moramo poudariti, tudi pravilno pripravljena in zasnova, sicer ima zelo majhen učinek. V Sloveniji tudi obstaja znan pregovor: gasiti je prepozno. Veliko ljudi sploh ne ve kdo je na primer  odgovorna oseba, ki vam pripravi požarni red in opravi pregled za požarno varnost, vendar če se vam s tem ni treba ukvarjati, potem ni tako pomembno kot je pomembno zavedanje, da mora biti požarna varnost urejena povsod tako, kot predvideva zakonodaja in kot določijo in uredijo ljudje s pravim in strokovnim znanjem. Kaj več o tem, da bi vam to pripravil projekt varnost, pa si lahko preberete tu: zadetek.org/izkusnje-v-projekt-varnost/

Strokovni delavec za varstvo pri delu

 

projekt varnostStrokovni delavec je tista oseba, ki ga delodajalec v zameno za plačilo poveri za skrb za varnost pri delu, kar je: projekt-varnost.si/varnost-pri-delu/. Strokovni sodelavec, ki skrbi za varnost pri delu je navadno človek, ki je zaposlen v podjetju, ki skrbi za varnost pri delu, za požarno varnost ki ima tudi velik pomen, za zdravje zaposlenih .. in ima za to ustrezna znanja in dovoljenja. Torej, namenoma je napisano »sodelavec«, saj je to zunanji svetovalec, zunanji partner, ki je navadno pogodbeni in ne le nekdo, ki je v podjetju zaposlen in si je prebral kakšen zakon in že meni, da lahko varnost pri delu ustrezno ureja in opravlja. Strokovni sodelavec opravlja celo množico opravil za varnost pri delu, kar pomeni, da ima ogromno dela in mora skoraj že zaradi narave posla imeti nekaj ljudi, ki mu pomagajo pri vseh nujnih in potrebnih opravilih. To so zlasti:
–    svetovanje delodajalcu pri delovnih sredstvih in okolju
–    izjava o ustrezni varnosti
–    pregledi okolja in opreme
–    izdelava raznih navodil
–    spremljanje stanj o boleznih in poškodbah in navodila za izogibanje temu
–    učenje (tečaji) zaposlenih o varnosti.
Vse to mora namreč v podjetju biti urejeno, kar je v skladu z zakonom, le redki pa se odločijo za še dodatno ureditev delovnega procesa, kar pa ne spada več v zakon. Le-ti se namreč zavedajo, kako pomembna je varnost pri delu in kako pomembno je, da delavci niso na bolniški samo zato, ker se jim je nekaj zgodilo, kar sploh ne bi bilo treba.

Pomembnost varstva pri delu

 

projekt varnostVarstvo pri delu je namenjeno temu, da na delovnem mestu preprečimo poškodbe, seveda, če se to le da in da znamo ravnati v primeru nesreče. Dejansko nas naučijo obeh vidikov. To je dejansko usposabljanje, ki poteka v okviru delovnega časa zaposlenih, tako da delavci slučajno nimajo kakšnega izgovora, da jim je tečaj za varstvo pri delu velik minus in imajo na koncu meseca primanjkljaj ur. Usposabljanje mora namreč omogočiti delodajalec. Po zakonu je namreč delodajalec dolžan poskrbeti za varstvo pri delu, namen takšnega usposabljanja pa je, da delodajalec stori vse, kar je v njegovi moči, da ne bi bili njegovi zaposleni kakorkoli izpostavljeni nevarnostim, ki se lahko zgodijo na nekem delovnem mestu. Seveda pa izpit iz varstva pri delu ni zastonj, kot ni dandanes nič in zato, ker ga je potrebno plačati, ga veliko ljudi v zadnjem času sploh noče opravljati. Izpit sledi na koncu usposabljanja in dejansko predstavlja to, da je zaposleni tečaj uspešno končal in pridobil ustrezno znanje.
Varstvo pri delu mora vsakdo, ki je na kakršenkoli način zaposlen na nekem delovnem mestu. Takšno usposabljanje se mora udeležiti vsak človek, ki sodeluje v delovnem procesu in to vsaj na pet let, če pa se pojavijo potrebe že vmes, pa pač prej in to ne glede na delovno mesto ali funkcijo, ki jo ima v podjetju, kjer je zaposlen. Namen takšnega usposabljanja je, da zna vsakdo pravilno ravnati v primeru kakršnekoli nesreče ali v primeru naravne katastrofe, ki jih v današnjem času niti ni več tako malo in je treba pač biti pripravljen.