Home » Novice in erotika » Industrijski vibratorji

Industrijski vibratorji

 

Vibratorji so v glavnem erotični pripomočki, nekoliko drugačni pa so tisti, ki se uporabljajo tudi v industriji, bodisi kot sestavni del ali kot samostojen element. V proizvodnji se vibratorji uporabljajo ob tekočem traku za podajanje in poravnavanje za nadaljnjo obravnavo polizdelkov in izdelkov, denimo v kemični industriji in proizvodnji hrane. Tako vidimo, da je vibrator zares vsestranski pripomoček.

Vibratorji za presejanje se uporabljajo za ločevanje delcev različnih velikosti, denimo ločevanje mivke od peska. Vibratorji za stiskanje se uporabljajo za zgoščevanje oz. utrjevanje zemlje, kjer se bo gradilo cesto, železnico ali stavbe. Medtem ko se vibratorji za beton uporabljajo pri betoniranju, da se izloči ujete zračne mehurčke in odvečno vodo iz svežega betona.