Home » Razna oglaševanja » Nefleksibilnost doktorjev znanosti

Nefleksibilnost doktorjev znanosti

 

Vsak študent doktorskega študija komaj čaka, da je opravljena vezava doktorskih nalog in komaj čaka da prejme tisti izvod, ko je bila vezava komaj opravljena in je še malo topel. Pri podjetju, ki ima naslednjo spletno stran http://www.sekom-grafika.si/vezava-diplom, vam vezavo opravijo hitro, ugodno in kvalitetno.

Vendar pa sama vezava doktorskih nalog še ne pomeni, da bo imel doktor tudi delo. Velikokrat jim je težava ravno ta njihova visoka stopnja izobrazbe. Po zakonu jim namreč pripada določen odstotek višje plače, ki pa si je danes prav veliko podjetnikov ne more privoščiti. Zato morajo te doktorji sprejeti plačo, kot da nimajo tako visoke izobrazbe, kar pa v večini primerov seveda ne želijo. Tako imamo v Sloveniji precej zanimiv pojav, ko je toliko doktorjev na Zavodu za zaposlovanje.