Home » Inštrukcije in prevajanje » Prevajanje angleščina

Prevajanje angleščina

 

Čeprav angleško znamo skoraj vsi, to še ne pomeni, da je prevajanje iz angleščine stvar, ki se je lahko lotimo kar sami. Pomenski odtenki, strokovno izrazoslovje in pogovorni izrazi lahko namreč hitro povzročijo preglavice, ki jim bo kos le izkušen in izurjen prevajalec. Zato je prevajanje iz angleščine delo, ki zahteva jezikovno izostrenost ter poznavanje ustroja jezika, tako maternega kot angleškega.

Angleščina je eden izmed  vodilnih svetovnih jezikov. Mnogim se zdi lahko učljiv, lažji od drugih jezikov. Vzrok temu je, da smo nenehno preko medijev z njim v stiku, poleg tega pa je angleščina zelo fleksibilen jezik, npr. z eno besedo lahko poveš mnogo različnih stvari (ena beseda je lahko enkrat del glagola, drugič samostalnik …).

Jezikoslovci trdijo da med dvema jezikoma relacija težji-lažji ne more obstajati. Jezik se je razvil tekom evolucije, nastaja še danes in ga lahko enako dobro obvladata sogovornika na obeh straneh. Kar se slovnice tiče, slovenščina ni težja zato, ker ima dvojino, in angleščina ni lažja, ker je nima. Primerjava tu enostavno odpade. Jezike se primerja z njihovo izrazno močjo.