Home » Inštrukcije in prevajanje » Prevajanje avdiovizualnih vsebin

Prevajanje avdiovizualnih vsebin

 

Različne oddaje, ki se jih predvaja po televiziji je potrebno prevajati. Ti prevodi so avtorsko delo. Prevajanje avdiovizualnih vsebin delimo na dve skupini. Podnaslovno prevajanje in prevajanje sinhroniziranih oddaj.

Podnaslovno prevajanje

Besedilo je potrebno preoblikovati v podnapise. Ti podnapisi morajo teči istočasno s sliko. Besedilo, ki ga prevajamo je potrebno velikokrat prirediti. Potrebno ga je skrajšati, preoblikovati vendar je potrebno paziti, da prevod ne izgubi sporočilno vrednost. To prevajanje pripomore k medkulturnemu sporazumevanju. Podnaslovno prevajanje nam omogoči tudi učenje tujega jezika. To je zelo pomembno za vsakega človeka in še posebno za najmlajše gledalce oddaj po televizijskem ekranu.

Prevajalec mora dobro poznati poleg jezika tudi kulturo naroda v katero prevaja. Ko govorimo o avdiovizualnem prevajanju velikokrat zasledimo tudi zelo slabe in nekvalitetne prevode. S slabimi prevajalci je potrebno prekiniti sodelovanje, ker mečejo slabo luč na vse sodelujoče v takih projektih. Priporočamo kvalitetno prevajalsko agencijo lingo.

Televizija za prevajanje, naprimer filmov in različnih televizijskih oddaj, zaposluje kvalitetne in izkušene prevajalce ali pa naročijo prevajanje izkušenim in priznanim prevajalskim agencijam. Poleg podnaslovnega prevajanja imamo sinhronizirano prevajanje. Tu je potrebno paziti, da se prevod ujema s sliko in tudi govor v tujem in prevedenem jeziku se mora ujemati. Zato se tudi tu prevod prilagodi filmu ali oddaji, ne sme se pa spremeniti sporočilo. Ta vrsta prevajanja se na televiziji veliko uporablja. Izkušnje so tudi tu pomembne in to prevajanje je avtorsko delo in zelo zanimivo in seveda odgovorno.