Home » Inštrukcije in prevajanje » Prevod besedila

Prevod besedila

 

Prevod besedila iz izvirnika v ciljni jezik je rezultat kompleksnega dela, ki se je razvilo v avtonomen poklic in ga opredeljuje Kodeks prevajalske etike. Služi kot vodilo pri opravljanju prevajalskega poklica in povzema glavne določbe dokumenta »The Translator’s Charter«, ki ga je sprejelo Mednarodno združenje prevajalcev FIT.

Prevajanje je intelektualna dejavnost in vsakogar, ki se z njo ukvarja na profesionalni ravni, zavezujejo določene dolžnosti. Prevajalca zavezuje obveznost odgovornega prenosa sporočilnosti besedila brez subjektivnih sprememb in spoštovanje pogodbenega odnosa, ki ga veže z naročnikom prevoda. Prizadevati si mora za pravično vrednotenje svojega dela in na ta način skrbeti za visok standard prevajalske dejavnosti. Prevajalcem Kodeks zagotavlja tudi pravice. Prevod je namreč intelektualno delo in mora biti zato tudi primerno avtorsko zaščiten. Pravice poleg zagotavljanja ustreznega plačila obsegajo tudi ugodnosti, ki so jih deležni ostali kulturni delavci.