Home » Razna oglaševanja » Sončne elektrarne

Sončne elektrarne

 

Obnovljivi viri v naravi predstavljajo predvsem sončno sevanje v obliki fotonov, gibanje zračnih mas v obliki vetra in gibanje vode v obliki rek, potok in morskih tokov. Tako v razred obnovljivih virov energije uvrščamo čedalje bolj razširjeno obliko pridobivanja električne energije – sončne elektrarne. Sončne elektrarne ne predstavljajo nekega zahtevnega tehnološkega postopka izgradnje, saj jih je moč enostavno vgraditi na že obstoječe strehe, ki so obrnjene proti jugu – zaradi večjega izkoristka sončne energije, možna pa je tudi izgradnja samostojne konstrukcije, na kateri so pritrjeni t. i. solarni paneli. Obstaja pa še en tip sončne elektrarne, ki je z vidika solarnih elektrarn najzahtevnejša, gre pa za t. i. solarne panele, ki s pomočjo ustrezne elektronike sami sledijo gibanju sonca. Ta tip elektrarn ima daleč največji izkoristek in je cenovno tudi med najdražjimi, saj zahteva konstrukcijo s primernimi električnimi servo pogoni v dveh oseh, s katerimi dobimo zaželeno gibanje panela.