Home » Storitve in gradbeništvo » Ali poznate pomen vloge za podaljšano bivanje?

Ali poznate pomen vloge za podaljšano bivanje?

 

V primeru, da gre pri neki nepremičnini za predhodno sklenjeno zakupno ali najemno razmerje, lahko dolžnik vloži prošnjo. V prošnji navede, da želi bivati tri leta v tej nepremičnini in sicer za tržno najemnino. To lahko stori tudi v primeru, da je izvršba povsem navadna pri kateri je bila posledica neplačevanje položnic / navadne terjatve. V primeru pa, da gre za izvršbo na podlagi hipoteke, prošnja za podaljšano bivanje žal ni mogoča. Nepremičnina je lahko tudi nezanimiva za nakup – če je vloga bila vložena ali pa je bila slednja v najemnem razmerju dlje časa.

Javne dražbe pa so vse več kot le to. Na javnih dražbah gre predvsem za to, da se nek predmet proda po nižji ceni, kot bi ga sicer kupili kje drugje. Vse je torej na izklicni ceni, ki se nato tekom dražbe viša, dokler nekdo ne ponudi zneska, ki ga nihče noče preseči. Temu pravimo dražba z zviševanjem cene. Tisti, ki ponudi najvišjo ceno, postane tudi lastnik te nepremičnine ali premičnine. Pred tem so možni tudi ogledi, včasih celo plačljivi. Pred dražbo morajo vsi zainteresirani kupci tudi plačati neko vsoto varščine, s čimer pa dokažejo, da so resni kupci. Brez vplačila varščine se dražbe namreč ne morejo udeležiti. Obstajajo še druge vrste dražb; torej javne dražbe, dražbe z zviševanjem cene, z zniževanjem izklicne cene, kombinirane in prisilne dražbe. Klasične so najbolj znane in tudi najpogostejše, sploh ko pride do nepremičnin. Če vas torej zanimajo javne dražbe, se o tem lahko bol pozanimate kar preko spleta, saj danes obstaja že mnogo spletnih ponudnikov, ki vam ponujajo najrazličnejše informacije o dražbah in njihovem potekanju. Pred vsako izbiro pa predčasno bodite dovolj prepričani sami vase, da boste na sami dražbi lahko naredili le najboljše odločitve.