Home » Jezikovna šola » Angleščina

Angleščina

 

Ker največ ljudi na svetu uporablja angleščino kot materni jezik, je angleščina postala jezik sveta. Saj se s pomočjo angleščine sporazumevamo med različnimi državami. Materni jezik je angleščina kar štiri stotim milijonom ljudi po vsem svetu. Angleško pa zna govoriti kar ena cele pet milijard ljudi. To je malo manj kakor ena četrtina prebivalstva na vsej zemeljski obli. Angleščina je preplavila svet z uvedbo in pa razširitev svetovnega spleta, ki je postal ena od glavnih komunikacijskih sredstev po svetu. Saj internet uporablja že skoraj polovica vsega prebivalstva na svetu. In ker je veliko strani v angleškem jeziku, je potrebno znati angleško, če želimo da izvemo kaj zanimivega, še posebno če iščemo najnovejše podatke jih bomo najprej in pa najbolj točne našli v angleškem jeziku. Angleščina je tako s pomočjo spleta v devetdesetih letih prehitela nemščino in tako tudi v Evropi angleščina postala prvi mednarodni jezik. In procent angleško govorečega prebivalstva se z dneva v dan veča.