Home » Archive by category "Jezikovna šola"

Tudi na delovnem mestu nam bo tečaj italijanščine koristil

Jezikovni tečaji Panteon
 

Dandanes je ogromno poudarka na učenju tujega jezika. Pa ne samo pri mladih ljudeh, temveč je učenje jezikov postala modna muha, ki je priljubljena tudi pri starejših. Na vsakem koraku lahko vidimo reklamo za tovrstne tečaje. V ospredju je tudi tečaj italijanščine, ki v zadnjem času vzbuja pozornost tudi pri starejših.

Še nedolgo nazaj italijanščina ni bila tako priljubljena

Pogosto okoliščine oziroma razmere na trgu pripomorejo, da nek jezik postane priljubljen in nadvse uporaben kar čez noč. To lahko rečemo tudi za italijanski jezik, ki ga vse pogosteje najdemo tudi na urnikih osnovnih ter srednjih šol. Pogosto pa se zanjo odločajo tudi ljudje, ki se ne šolajo več. Svoje znanje iščejo v jezikovnih šolah in podobnih agencijah, in sicer v obliki, ki se imenuje tečaj italijanščine. Da je italijanščina postala tako zelo priljubljena so v zadnjem času krivi predvsem mediji in tudi nekateri uspešni ljudje, ki so po narodnosti Italijani. Poslovneži, ki so zares uspešni, pa so odkrili, da je pametno znati italijanščino, če želijo prodreti na italijanski trg. Ugotovili so, da je za Italijane edini jezik na svetu prav italijanščina in če jo znamo, bomo postali njihovi najboljši prijatelji.

Italijanščina dobrodošla tudi zato, ker so Italijani naši sosedje

Vemo, da je Italija naša soseda in da je tudi za to dobro in koristno znati ta priljubljeni italijanski jezik. Tega se zavedajo vse šole, ki delujejo blizu italijanske meje, zato vsa leta italijanščino kujejo med zvezde in jo uvrščajo na svoj urnik kot zelo pomemben predmet. Pogosto zamejcem zavidamo znanje italijanščine, ki jim koristi marsikje. Zato se tudi mi želimo naučiti jezika in tečaj italijanskega jezika bi nam res koristil.

Lahko se je učimo v skupini ali pa individualno

Ko slišimo besedno zvezo tečaj italijanščine, avtomatsko pomislimo na skupino ljudi, ki se uči jezika. Ni pa nujno, da je učenje skupinsko. Veliko ljudi se namreč odloči za t. i. individualne ure, ki so zelo pogosto bolj koristne in hitreje lahko pridemo do nekega konkretnega znanja, ki nam lahko koristi v službi ali pa v družbi na sploh. Več o tečaju italijanščine pa si lahko preberete tukaj http://panteon.si/tecaji-italijanscine/.

Pozitivni vplivi jezikovnih tečajev

 

Učenje novega jezika ima pozitivne učinke na vse dejavnosti, ki jih izvajamo v življenju. Učenje se začne že v predšolskem obdobju in traja vse do konca šolanja. Če imamo interes se lahko odločimo za udeležbo na jezikovnih tečajih, ki nam ponujajo nadgradnjo znanja.

Kako taki tečaji učenja jezika potekajo?

Jezikovni tečaji potekajo preko jezikovnih agencij, ki imajo organizirane tečaje v svojih prostorih ali pa najamejo prostore za namene izvajanja. Če so udeleženci šolarji se največkrat po dogovoru s šolo izvajajo v osnovnih šolah ali prostorih srednje šole. Skupine so porazdeljene po starosti ali po predhodnem znanju. Jezikovni tečaji potekajo individualno ali v skupini. Lahko se odločimo za spletno učenje preko video konferenc. Učenje je primerno za vse, ki imajo dovolj začetnega znanja. Pri začetnih tečajih je potreben oseben stik, zato potekajo jezikovni tečaji individualno ali v manjših skupinah za boljši učinek učenja. Z nadgradnjo znanja se posledično skupine povečujejo saj so posamezniki bolj zmožni slediti navodilom in novim informacijam.

Jezikovni tečaji so koristni tudi pri iskanju službe

Jezikovni tečaji ponujajo tudi možnost pridobitve certifikatov za namene dela. Veliko ponudnikov se odloča ponuditi svojim učencem tudi možnost izmenjave. Izmenjava poteka od polovice leta do celega leta. Največkrat je izmenjava obojestranska, torej se izmenjata učenca iz obeh držav. Stroški so porazdeljeni med jezikovno šolo in posameznikom, ki se udeleži izmenjave. Največkrat izmenjave potekajo po Evropi ali v Ameriko. Na izmenjavi se učenec izobražuje v lokalnih šolah in živi življenje tamkajšnjih ljudi.

Jezikovni tečaji so torej odlična priložnost za vsakega, ki se želi naučiti novega jezika in spoznati svet v katerem živijo ljudje po svetu. Veliko odraslih se odloči opravljati tečaj zaradi potrebe po novem znanju za namen dela. Veliko delodajalcev namreč zahteva znanje vsaj še enega jezika, največkrat je to angleščina. V ospredje vstopa tudi nemščina, ter za njo španščina. Potreba po pridobivanju novega znanja se vsakodnevno veča zato je tudi povpraševanje po tečajih vedno večje.

Francoski jezik

 

Francoski jezik ali po njihovo „ la langue française „ je eden izmed svetovno najpogosteje uporabljenih jezikov, če gledamo po številu govorcev. Kaj torej to pomeni? Francoščino govorijo v kar 54 državah po svetu, že ob prehodu v novo tisočletje, davnega leta 2000, pa jo je govorilo okrog 77 milijonov ljudi kot svoj prvi jezik, kot priučeni oziroma drugi jezik pa kar 128 milijonov ljudi. Francoščina je eden izmed številnih jezikov, ki se ga lahko naučite v jezikovni šoli Lingula.

Pa naj zraven vseh tej dejstev povem še kakšno zanimivost… Kot smo že omenili, spada francoski jezik v sam svetovni vrh, tako kot angleščina in drugi jeziki. Pa vendar se je nekaj časa porast angleškega jezika tako razvijal, da so bile francoske oblasti prisiljene sprejeti ukrepe, in sicer… Sprejeli so zakon, ki je veleval vsem francoskim radijskim postajam, da morajo obvezno predvajati vsaj 40 % glasbe na dan v svojem maternem jeziku. Kaj pa vi menite o tem?

Glede na to, da svetovni jeziki prevzemajo literature, televizijske sprejemnike, radijske postaje in drugo je bil mogoče ukrep s strani vodilnih pravilen. Vsi se zavedamo, da je izobrazba in sporazumevanje z zunanjim svetom pomembno, pa vendar je lepo, če v udobju domačega doma zaslišimo glasbo, ki jo razumemo.

Izobraževanje v jezikovnih šolah

 

Izobraževanje v jezikovnih šolah v zadnjih letih vztrajno narašča. Ljudje se zavedamo, da je znanje lastnost, ki nam ga noben ne more vzeti in pridobiva na vrednosti. Saj vsi poznamo pregovor : „Več znaš, več veljaš „ , kajne? Ravno s tem namenom se čedalje več staršev odloča, da v tovrstna izobraževanja, ki jih izvajajajo jezikovne šole, vključijo tudi svoje otroke.

Otroci so veliko bolj dojemljivi za učenje, sploh za učenje jezika, kot odrasli. Odločitev vsakega starša pa je seveda drugačna. No, za tiste, ki tovrstno odločitev podpirate, naj vam omenim, da jezikovne šole po Sloveniji izvajajo tudi učenje jezikov prav za otroke.

Kaj to pomeni? Način izobraževanje je prilagojen našim malčkom, da znanje vsrkavajo na čimbolj dinamičen in zanimiv način. Poleg celoletnih tečajev jezikovne šole, ponavadi čez poletje, organizirajo tako imenovane jezikovne počitnice, oziroma jezikovni kamp. Taki kampi so namenjeni za otroke določene starostne skupine, katera je pa zgornja in spodnja meja udeležencev je pa odločitev organizatorja. Učenje na ta način je za mlade še bolj privlačno, saj se učijo ob številnih aktivnostih in zabavi z vrstniki.

Torej, če naš malček pokaže voljo po dodatnem znanju le poizkusite s čim takim. Je nekaj drugačnega pa vendar zanimivega.

Prevodi strokovnih besedil

 

Pri prevodih ne gre le za preprosto transformacijo jezikovnih enot v drug jezik, ampak je potrebna tudi premostitev kulturnih razlik, prevajalec predstavlja most med sporočevalcem in prejemnikom sporočila. Pri prevodih strokovnih besedil je še posebej pomembno, da se med procesom prevajanja v ne spremeni besedilna vsebina. Prevod mora biti razumljiv ciljni skupini, najvažnejši parametri so ustreznost in skladnost strokovnih izrazov, razumljivost, jasnost…

Največ strokovnih prevodov nastane na področju naravoslovja. Vsaka stroka vsebuje paleto strokovnih izrazov, ki se neprestano dopolnjujejo, širijo in poglabljajo. Z vsakim novim dognanjem v stroki nastanejo tudi novi strokovni izrazi. Namen prevajanja strokovnih besedil je širjenje strokovne informacije v določen jezikovni prostor. Prevajanje besedil , ki izhajajo iz različnih strok, recimo pravo, farmacija, ekonomija, strojništvo, računalništvo, itd…, zahteva od prevajalcev, da so do določene stopnje specializirani. Prevajalci morajo poznati strokovno terminologijo in morajo biti strokovno usposobljeni. Potrebujete dober prevod? Preverite spletno strani Prevodi Lingula.

Prevodi strokovnih besedil so ponavadi še neodvisno od prevajalca lektorirani . Da bi se izognili napakam in neustrezni rabi strokovne terminologije, jih pregleda tudi strokovnjak iz stroke, iz katere se prevaja besedilo. Ko potrebujemo prevod strokovnega besedila, se je najbolje obrniti na prevajalske strokovnjake in prevajalske agencije.

Zakaj na tečaj nemščine

 

Razlogov, zakaj bi se posamezni človek odločil za tečaj nemščine, je veliko. Ne bomo prav preveč narobe trdili, če rečemo, da ima tečaj nemščine za večino ljudi različen pomen in namen. Lahko pa strnemo in rečemo, da se ljudje odločijo za obiskovanje tečaja nemščine zaradi nekega pričakovanega zaslužka.

Ta pričakovani zaslužek je lahko že obljubljen in le čakamo na končanje tečaja, lahko pa je ta pričakovani zaslužek enkrat v prihodnosti, ne vemo pa še kdaj, kje in kako. Vsekakor je tako razmišljanje pravilno, saj nam tečaj nemščine da neko znanje, ki ga moramo le pravilno vnovčiti in bomo živeli veliko bolje in lažje. Tečaj nemščine je torej perspektiven.

Italijanščina

 

Nas svetu je približno 125 milijonov govorcev italijanskega jezika, bi se jim radi pridružili? Italijanščina sodi med romanske jezike, razvila pa naj bi se iz vulgarne latinščine oziroma pogovorne latinščine, ki se je razvija vzporedno in naj bi bila sprva jezik vojakov. Latinščina je tako predhodnica vseh romanskih jezikov, ta prehod iz govorjene latinščine v različne ljudske jezike pa naj bi se zgodil okoli 9. stoletja našega štetja, v času propada rimskega cesarstva.

Italijanščina je tako eden izmed danes 11 romanskih jezikov, med katere sodijo še francoščina, furlanščina, katalonščina, okcitanščina, galicijščina, portugalščina, retoromanščina, romunščina, sardinščina ter španščina.

Čar jezikovnih tečajev je, da se jih lotevamo zaradi veselja, pristne želje po učenju tujih jezikov. Tudi italijanščina sodi med vse bolj priljubljene jezike, ki jih poučujejo jezikovne šole. Zanimanje raste, nenazadnje je Italija naša zahodna soseda, v njej pa svoje priložnosti in avanture iščejo tudi mnogi Slovenci.

Jezikovni tečaji

 

Dandanes, ko kljub mejam v bistvu ni mej za potovanje in raziskovanje tujih dežel, je znanje tujih jezikov eden glavnih pripomočkov vsakega popotnika, bodisi zgolj iz avanturističnih vzgibov bodisi iz poslovnih razlogov.

Jezikovni tečaji pa so tista odskočna deska, s pomočjo katere lahko relativno hitro in precej enostavno usvojimo osnove nekega tujega jezika, če se ga učimo prvič, ali pa poglobimo znanje, torej nadgradimo svoje trenutno znanje.

Jezikovni tečaji torej niso namenjeni zgolj tistim, ki si želijo pridobiti osnove nekega tujega jezika, temveč so posamezni jezikovni tečaji specializirani tudi za učenje na primer poslovnega jezika za potrebe delovanja v svetovnem gospodarskem ali trgovskem svetu. Poslovni jezikovni tečaji udeležencu omogočijo pridobiti konkurenčno prednost, saj je znano, da se dober posel sklene, če med partnerji komunikacija teče gladko. Poleg tega tudi iz popolnoma praktičnih razlogov – ni ravno »posrečeno«, če se z nekom dogovarjamo za donosen posel, v katerega smo vlagali ogromno časa in denarja, pa zaradi pomanjkanja znanj tujega jezika posla ne uspemo zadovoljivo zaključiti

Angleščina

 

Ker največ ljudi na svetu uporablja angleščino kot materni jezik, je angleščina postala jezik sveta. Saj se s pomočjo angleščine sporazumevamo med različnimi državami. Materni jezik je angleščina kar štiri stotim milijonom ljudi po vsem svetu. Angleško pa zna govoriti kar ena cele pet milijard ljudi. To je malo manj kakor ena četrtina prebivalstva na vsej zemeljski obli. Angleščina je preplavila svet z uvedbo in pa razširitev svetovnega spleta, ki je postal ena od glavnih komunikacijskih sredstev po svetu. Saj internet uporablja že skoraj polovica vsega prebivalstva na svetu. In ker je veliko strani v angleškem jeziku, je potrebno znati angleško, če želimo da izvemo kaj zanimivega, še posebno če iščemo najnovejše podatke jih bomo najprej in pa najbolj točne našli v angleškem jeziku. Angleščina je tako s pomočjo spleta v devetdesetih letih prehitela nemščino in tako tudi v Evropi angleščina postala prvi mednarodni jezik. In procent angleško govorečega prebivalstva se z dneva v dan veča.

Nemščina

 

Nemščina je eden od najbolj razširjenih jezikov. Ima približno 140 milijonov govorcev, zato spada med svetovne jezike. To je nemščina katero govorijo predvsem v Nemčiji, Avstriji, večjem delu Švice in še na mnogih delih različnih evropskih držav. Nemčija ima tudi svoje kolonije na katerih še tudi srečujemo nemško govoreče ljudi teh manjšin. Ti ljudje živijo predvsem v Namibiji in v vzhodnoevropskih državah kot so Romunija, Madžarska, Ukrajina, Rusija in druge. Nemščina je kot tuji jezik na tretjem mestu po priljubljenosti. V Evropi pa je na drugem mestu po številu ljudi, ki jo govorijo kot tuji jezik. Okoli leta 1000 so nemška narečja govorili med ljudmi današnje Francije. Potem se je nemščina razširila do Vzhodne Prusije in Karavank. Nemščina je zelo razširjena in zelo pomembna za ljudi. Nemčija je svetovna gospodarska velesila z velikim tehnološkim napredkom skozi leta. Zato je znanje tega jezika zelo pomembno, saj nam nudi možnost velikega gospodarskega napredka.