Home » Razna oglaševanja » Čas za učinkovito rabo energije

Čas za učinkovito rabo energije

 

Čas, ki je potreben, da se vpelje učinkovita raba energije, je kar precej dolg. Velik vpliv pri hitrosti odvijanja stvari na tem področju ima tudi politika.

Če si samo predstavljamo, da so današnji načini pridobivanja energije v veliki meri neustrezni in je potrebno veliko objektov in sistemov na novo urediti, potem šele vidimo celotno sliko. Če želimo torej, da bi bila pri nas učinkovita raba energije, potem moramo vsekakor celoten potreben sistem dograjevati postopoma, saj je enkratna investicaija povsem previsoka za katerokoli državo, ne glede na to, kolikšen je sicer njen bruto domači proizvod ali kateri koli drugi kazalec moči države. Če pogledamo v letih, ki jih učinkovita raba energije s celotnim sistemom zahteva, potem je to nekaj desetletij – v bistvu smo še precej na začetku, saj se iztekajo življenske dobe šele praktično prvih sončnih elektrarn.