Home » Razna oglaševanja » Etanol kot alternativa

Etanol kot alternativa

 

Vedno kadar gre za varčevanje z energijo se lahko gleda iz dveh vidikov. Etanol se vse več uporablja kot alternativa fosilnim gorivom. Predvsem v Braziliji se je že dodobra prijel, kjer je že 20 % gnanih s čistim etanolom, nadaljnjih 50 % pa z mešanico etanola in nafte.

V ZDA je 15 % vse proizvedene koruze usmerjene v pridobivanje etanola kot goriva. Na drugi strani pa se pojavlja vprašanje ali je nadomeščanje nafte z etanolom res varčevanje z energijo. Rečeno drugače, ali je v današnjem svetu, v katerem je ogromno lakote, res varčevanje z energijo to, da je zgolj za en rezervoar goriva potrebno uporabiti toliko koruze kot jo en človek za prehrano porabi v celem letu?