Home » Razna oglaševanja » Mediacija

Mediacija

 

Mediacija je izjemno učinkovit način za reševanje nastalih sporov, s katerim se lahko izognemo sodnim stroškom in pa dolgim obravnavam. Poleg tega pa velja omeniti, da je mediacija lahko celo način, kako ohranita sprti strani po rešitve dober odnos, ki sta ga imeli preden je spor nastal. Spori pogostokrat nastanejo tudi med zelo dobrimi prijatelji in zelo dobrimi poslovnimi partnerji. Osebe ali podjetja so lahko v preteklosti imeli odlične medsebojne odnose, vendar pa je med njimi vzniknil problem, ki je te odnose poslabšal. Mediacija je v tem primeru lahko odlična priložnost, da se obe sprti strani pobotata in to na tak način, da vsaka pridobi nekaj koristi. Če pogledamo na spore bolj podrobno, lahko hitro ugotovimo, da je običajno razlog za spor ta, da ena ali več strani občuti,  da ni uživala koristi, ki ji sicer pripada. Dobra mediacija služi temu, da se razčistijo okoliščine, zakaj se sprtim osebam zdi, da jim je bila odtegnjena korist ali pa bila storjena kakšna druga krivica. Mnogokrat je prav takšno razčiščevanje, ki ga mediacija omogoča, način, da se sprte strani pobotajo in nazaj vzpostavijo dobre odnose.