Prevodi

 

Le najboljši prevajalci so primerni za to, da se ukvarjajo s prevodi poezije. Da bi prevodi poezije bili na ravni izvorne pesmi, mora prevajalec odlično poznati originalni jezik. Vendar kaj sploh pomeni, da je nekdo odličen poznavalec oziroma govorec tujega jezika? Na tem mestu so mnenja deljena. Nekateri so prepričani, da dobri prevodi lahko pridejo tudi izpod peresa šolsko naučenih prevajalcev, ki sploh niso imeli življenjskega stika z jezikom, ki so se ga učili.

To pomeni, da ni nujno potrebno to, da so prevajalci živeli v okolju, kjer se jezik govori. Na drugi strani pa so številni prepričani, da so edini dobri prevodi možni le, če jih naredijo prevajalci, ki so imeli pristen in življenjski stik z jezikom, ki ga prevajajo in tako poskrbijo za kakovostno prevajanje. To pomeni, da so daljše obdobje živeli v državi, kjer se ta jezik govori, ga zato torej aktivno govorili v življenjskih situacijah. Zagotovo so prevodi teh prevajalcev bolj natančni, vendar je to spet odvisno od tega, kakšen je bil nivo njihove uporabe jezika. Tisti, ki so imeli recimo priložnost komunikacije le v trgovini, birokratskih situacijah in podobnem, se ne morejo kosati s tistimi, ki so aktivno govorili in argumentirali v tem jeziku.