Home » Razna oglaševanja » DGNB-certificiranje in vrednost nepremičnin

DGNB-certificiranje in vrednost nepremičnin

 

Pojem sonaravnosti izvira iz 18. stoletja, ko je to v gozdarstvu pomenilo, da gozdu ne sme biti odvzeto več lesa, kot ga zraste. Že takrat se je namreč začelo močno povečevati ekonomsko izkoriščanje gozdnih površin. V zadnjem času pa je tudi v gradbeništvu sonaravnost močno prisotna tema in pomeni graditi ekološko, ekonomsko in družbeno odgovorno. Trem ključnim stebrom sonaravnosti dodaja DGNB-certificiranje še tehnično in procesno kakovost ter kakovost lokacije. Vsi omenjeni kriteriji so ključni, ko se govori o kakovosti zgradb danes, še bolj pa v prihodnosti, kar se bo neposredno odražalo tudi na ohranjanju vrednosti nepremičnin.

Višanje cen energentov in omejenost zalog neobnovljivih virov energije so v bližnji preteklosti bistveno vplivali tudi na cene nepremičnin tako z vidika izvedbe kot tudi obratovanja, vzdrževanja, upravljanja in najema. Razvoj tehnologij, gradbenih materialov in znanja, ki omogoča predvsem energetsko učinkovito obratovanje, je v zadnjih letih pripomogel k temu, da porabijo novi objekti bistveno manj energije kot primerljivi starejši objekti, velikokrat pa del potrebne energije prihaja že tudi iz obnovljivih virov, ko so sonce, veter, zemlja in podobno.

Vas zanimajo zemljiško knjižni podatki nepremičnin?