Home » Inštrukcije in prevajanje » Prevodi povzetkov v diplomskih nalogah

Prevodi povzetkov v diplomskih nalogah

 

ugodni prevodiPrevajanje iz angleščine v slovenščino ki ga strokovno nudi podjetje Dominatus je pomembno tudi za tuje študente pri nas oziroma za bodoče tuje diplomante. Večina študentov, ki piše diplomsko delo, mora predati v prevajanje iz angleščine v slovenščino povzetek svoje diplomske naloge tudi v slovenskem jeziku, medtem ko jim fakulteta omogoča, da je celotno preostalo besedilo pisano v angleščini. Kdaj pa kdaj fakultete dopustijo tudi nemščino ali francoščino, vendar pa je to izredno poredko. Da pa se uredi prevajanje iz angleščine v slovenščino pa je pravilno, saj je besedilo objavljeno v slovenskih zbirkah in če je povzetek napisan tako, da je iz njega razvidno, kaj piše v preostanku besedila, potem se vsak potrudi in pregleda tudi angleščino.
V prevajanje iz angleščine v slovenščino dajo študenti največkrat prevajalcu ali podjetju za prevod Dominatus, kajti povzetek mora biti preveden pravilno in smiselno in ni dovolj le pomoč s kakšnim prevajalnikom. Zanimivo je tudi, da je največ povpraševanja ravno za prevajanje iz angleščine v slovenščino, kajti največ fakultet ima na svojem predmetniku angleški jezik. Pa na splošno je to tudi najpogosteje prevajan jezik, poleg še nekaj ostalih. Prevajanje iz angleščine v slovenščino je za povzetke po navadi največkrat  končano v zelo kratkem času, saj je tudi besedilo kratko, prevajalci pa so sposobni na dan prevesti po normah do 7 prevajalskih strani, medtem ko en povzetek obsega od 0,5 do 1,5 avtorske strani. Torej bi en prevajalec lahko na dan prevedel tudi več povzetkov, če bi bile potrebe po tako velikem obsegu prevodov. Vseeno je namreč pri nas več slovenskih študentov, ki potrebujejo prevode v angleščino.