Home » Jezikovna šola » Prevodi strokovnih besedil

Prevodi strokovnih besedil

 

Pri prevodih ne gre le za preprosto transformacijo jezikovnih enot v drug jezik, ampak je potrebna tudi premostitev kulturnih razlik, prevajalec predstavlja most med sporočevalcem in prejemnikom sporočila. Pri prevodih strokovnih besedil je še posebej pomembno, da se med procesom prevajanja v ne spremeni besedilna vsebina. Prevod mora biti razumljiv ciljni skupini, najvažnejši parametri so ustreznost in skladnost strokovnih izrazov, razumljivost, jasnost…

Največ strokovnih prevodov nastane na področju naravoslovja. Vsaka stroka vsebuje paleto strokovnih izrazov, ki se neprestano dopolnjujejo, širijo in poglabljajo. Z vsakim novim dognanjem v stroki nastanejo tudi novi strokovni izrazi. Namen prevajanja strokovnih besedil je širjenje strokovne informacije v določen jezikovni prostor. Prevajanje besedil , ki izhajajo iz različnih strok, recimo pravo, farmacija, ekonomija, strojništvo, računalništvo, itd…, zahteva od prevajalcev, da so do določene stopnje specializirani. Prevajalci morajo poznati strokovno terminologijo in morajo biti strokovno usposobljeni. Potrebujete dober prevod? Preverite spletno strani Prevodi Lingula.

Prevodi strokovnih besedil so ponavadi še neodvisno od prevajalca lektorirani . Da bi se izognili napakam in neustrezni rabi strokovne terminologije, jih pregleda tudi strokovnjak iz stroke, iz katere se prevaja besedilo. Ko potrebujemo prevod strokovnega besedila, se je najbolje obrniti na prevajalske strokovnjake in prevajalske agencije.