Home » Razna oglaševanja » Prvi začetki slovarjev

Prvi začetki slovarjev

 

Slovarji so lahko splošni ali pa strokovni. Strokovni slovarji so največkrat specializirani na eno področje.
Specializirani slovarji se od splošnih slovarjev razlikujejo v tem, da ne vsebujejo podatkov o besedah, ki se uporabljajo v jeziku. Drugačni slovarji so tisti, ki so opisovalni ali orisalni slovarji.

Prvi najbolj znan slovar najdejo arheologi v današnji Siriji. Slovar, ki je bil najdeni v sedanji Siriji je bil izdelan 2300 leti pred našim štetjem.  Prvi slovar, ki je imel besede razvrščene po abecedi je bil arabski slovar. Prvi arabski slovarji so se pojavili med osmim  in štirinajstem stoletju. To so bili dolgo leta najboljši slovarji na svetu.