Home » Posts tagged "hiše"

Naložbe v nepremičnine

Stanovanje
 

Nepremičnine so za investitorje zelo dobra naložba, saj nudijo dobičkonosno denarno naložbo, visoko varnost ter naraščanje vrednosti. Naložbe v  nepremičnine investitorjem prinašajo tako prednosti, kot tudi slabosti. Različnih spodbud in motivov za investiranje vanje je toliko, kolikor je investitorjev, ki vanje vlagajo svoj denar.

Prednosti investicij in donosov v nepremičnine so: lastniški ponos (veliko investitorjev občuti nepremičnino kot merilo pomembnosti in uspeha), oseben nadzor (nepremičnina omogoča investitorju direkten nadzor nad sredstvom), osebna uporaba in posest (večina investitorjev uporablja nepremičnino v osebne namene), gradnja premoženja, visok operativni donos, močan finančni vzvod (finančni vzvod se pojavi v primeru, ko investitor pri financiranju investicij uporabi poleg lastniškega kapitala tudi dolžniške vire financiranja), povečanje vrednosti in zaščita proti inflaciji.

Slabosti in tveganja investicij so: slaba likvidnost (nepremičnino je težko hitro spraviti v denar), breme za upravljalca, zmanjšanje vrednosti (vrednost nepremičnine se lahko zmanjša zaradi psihične, funkcionalne ali lokalne depreciacije), vladna kontrola (kontrole najemnin, tujih investicij, varstva okolja, monetarna in fiskalna politika), pravna zapletenost, pomankanje informacij in znanja.

V kriznem času so naložbe v nepremičnine relativno varna zadeva, saj nepremičnine nikoli ne morejo popolnoma izgubiti vrednosti. V teku let se praviloma njihova vrednosti viša. Z investicijo v nepremičnine profitirate pri rednih najemninah in tudi pri davčnih prednostih.
Eden izmed odločilnih kriterijev za uspeh nepremičninske investicije je možnost dajanja v najem. Navadno naj bi prišlo v poštev naložbeno stanovanje predvsem za večjo ciljno skupin. V tem primeru so najbolj primerna dvosobna stanovanja. Strokovnjaki menijo, da se gibljejo cene najemnin med 500 in 800 evri bruto (dodatni prometni davek in obratovalni stroški) na mesec, so idealne za hitro in stalno oddajanje v najem. Kot lastnik naložbenega stanovanja lahko tudi profitirate, če stanovanje ustrezno oskrbujete in vzdržujete lahko tudi povišate vrednost nepremičnine, to pomeni da pri prodaji dobite več denarja kot ste ga dali za nakup.